Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Viken18071 12000
 18071 12000
 
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37