Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Oslo1122023 92700
Viken1124055 80600
 2246079 73300
 
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37