Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Oslo2399497 80000
Viken227175 40000
 466111103 20000
 
Sist oppdatert 5. des. 2022, 08:39