Kursstatistikk 2022

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Fylke
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Oslo0000111
Viken0000336
 0000447
 
Sist oppdatert 19. aug. 2022, 09:37