⟵ vofo.no

Statistikk

Her finner du Vofos nasjonale og regionale statistikkrapporter om studieforbundenes kursvirksomhet.

Rapportene viser omfanget og utviklingen av tilskuddsberettiget kursvirksomhet i ulike studieforbund og fylker. Kilde til rapportene er Statistisk sentralbyrå (SSB) sin offisielle statistikk over studieforbundenes opplæringsvirksomhet.