Kristelig studieforbund

Kursstatistikk 2023

Filter
 
Gjennomførte
+ Planlagte
Organisasjon
Kurs
Timer
Deltakere
Tilskudd
Kurs
Timer
Den Norske Israelsmisjon115101 62500
Norsk Luthersk Misjonssamband11061 25000
Kirkens Sos1912 01800
Det Norske Misjonsselskap1861 10000
 442235 99300
 
Sist oppdatert 8. feb. 2023, 16:38