Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Viken

8 733kurs
14 %tilrettelagte kurs
100 855deltakere
246 321kurstimer
242frivillige og ideelle organisasjoner
51 av 51kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Viken i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Viken og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Viken og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Viken og hele landet

Studieforbund i Viken

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Viken 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)1 04551 50014 297
2Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1 63549 03113 606
3Studieforbundet Funkis (Funkis)1 66935 16414 839
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)65125 5769 818
5Kristelig studieforbund (K-stud)87522 9669 282
6Studieforbundet natur og miljø (N&M)89016 5867 333
7Studieforbundet AOF Norge (AOF)42613 9356 543
8Studieforbundet Solidaritet (SO)6113 371312
9Idrettens studieforbund (ISF)7207 76010 351
10Akademisk Studieforbund (AKS)2483 35710 411
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)2393 3072 362
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)1242 228812
13Venstres studieforbund (VS)1501 540889

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Viken 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag22 04711 50933 556
2Organisasjons- og ledelsesfag15 14512 98428 129
3Helse-, sosial- og idrettsfag9 5414 84714 388
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag6 1464 85511 001
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag3 9793 9737 952
6Realfag, industri- og tekniske fag9812 5293 510
7Samfunnsfag558261819
8Økonomi og IKT-fag468285753
9Språkfag409199608
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag3977116
11Tjenesteyting og servicefag101323

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom4 246
2Andre humanistiske fag3 441
3Instruktør-, trener- og lederutdanning3 264
4Samspill2 059
5Andre organisasjons- og ledelsesfag996

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 272
2Instruktør-, trener- og lederutdanning893
3Jakt637
4Samspill474
5Andre organisasjons- og ledelsesfag452

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 473
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 110
3Sang, vokalmusikk og kor678
4Helse og omsorg651
5Jakt572

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 125
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 691
3Sang, vokalmusikk og kor1 008
4Helse og omsorg955
5Samspill830

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 992
2Sang, vokalmusikk og kor2 297
3Samspill1 653
4Helse og omsorg1 414
5Husdyrhold950

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor6 433
2Helse og omsorg5 406
3Folkedans2 345
4Tekstil2 338
5Samspill1 799

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 532 kurs (6 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Viken

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Viken 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hurdal2956 8012 280101,5
2Krødsherad989692 02644,8
3Aremark547472 80641,1
4Flå4362237940,7
5Hemsedal832 1701 09031,8
6Rollag381 11330227,7
7Ål761 92984716,3
8Jevnaker871 89585812,6
9Gol581 52090712,4
10Ullensaker46010 3207 63411,1
11Nesbyen3677320811,0
12Gjerdrum721 94268610,3
13Hole691 1971 06510,1
14Lillestrøm85720 84811 4419,6
15Nore og Uvdal234611829,4
16Sarpsborg51913 1365 4308,9
17Flesberg247301678,8
18Halden2667 9501 9678,5
19Frogn1352 0341 3098,4
20Nittedal2026 2731 6468,1
21Nordre Follo48914 7215 4718,0
22Rakkestad661 5616237,9
23Ås1654 9492 1077,9
24Øvre Eiker1554 0571 4627,7
25Råde571 2996187,5
26Modum1031 9829817,2
27Kongsberg2015 1402 7447,2
28Hol321 1076617,1
29Aurskog-Høland1262 6771 0247,1
30Skiptvet266162306,8
31Indre Østfold2938 8692 5356,4
32Ringerike19913 0991 8616,4
33Vestby1173 3961 0696,3
34Moss3088 1573 2336,1
35Drammen59518 1587 2005,8
36Eidsvoll1464 6471 2015,5
37Nannestad802 7307975,3
38Asker50717 3885 6445,3
39Nes1222 6511 2995,1
40Fredrikstad42713 7904 5065,1
41Våler (Viken)271 0652534,6
42Bærum52518 2766 8704,1
43Lørenskog1693 8931 7093,8
44Lier1012 9191 2543,7
45Enebakk411 3793523,6
46Hvaler164722003,4
47Marker122391193,4
48Sigdal11267883,2
49Lunner276123393,0
50Rælingen531 6977152,8
51Nesodden421 0784602,1