Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Vestfold

1 895kurs
7 %tilrettelagte kurs
22 120deltakere
58 970kurstimer
122frivillige og ideelle organisasjoner
6 av 6kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Vestfold i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Vestfold og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Vestfold og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Vestfold og hele landet

Studieforbund i Vestfold

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Vestfold 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Solidaritet (SO)9512 514546
2Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)42612 4933 634
3Musikkens studieforbund (MSF)2069 9722 999
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)2096 3043 100
5Studieforbundet Funkis (Funkis)2485 7072 281
6Kristelig studieforbund (K-stud)1705 3101 419
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)1522 5101 104
8Idrettens studieforbund (ISF)1941 8212 100
9Venstres studieforbund (VS)81651429
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)37613758
11Akademisk Studieforbund (AKS)444993 463
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)21316225
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)1226062

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Vestfold 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 1882 7577 945
2Organisasjons- og ledelsesfag1 9172 3274 244
3Samfunnsfag1 7991 1102 909
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 1821 0662 248
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 4635692 032
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag8936981 591
7Realfag, industri- og tekniske fag1208901 010
8Språkfag562278
9Tjenesteyting og servicefag231639
10Økonomi og IKT-fag19524

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre humanistiske fag1 107
2Samspill681
3Instruktør-, trener- og lederutdanning649
4Kristendom460
5Instrumentalopplæring259

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Jus241
2Bygg og anlegg214
3Instruktør-, trener- og lederutdanning133
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag112
5Jakt104

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Jus854
2Instruktør-, trener- og lederutdanning361
3Bygg og anlegg195
4Tillitsvalgte i arbeidslivet151
5Jakt100

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Jus864
2Instruktør-, trener- og lederutdanning448
3Tillitsvalgte i arbeidslivet178
4Sang, vokalmusikk og kor170
5Bygg og anlegg151

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Jus627
2Sang, vokalmusikk og kor420
3Musikk320
4Samspill252
5Instruktør-, trener- og lederutdanning197

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 404
2Helse og omsorg983
3Musikk600
4Tekstil505
5Folkedans484

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 74 kurs (4 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Vestfold

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Vestfold 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Sandefjord67030 1629 13510,3
2Tønsberg47010 3304 6688,1
3Larvik3378 1863 4757,1
4Horten1653 4711 6776,0
5Færder1373 2941 8445,0
6Holmestrand1163 5271 3214,5