Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Troms og Finnmark

2 058kurs
8 %tilrettelagte kurs
22 490deltakere
55 099kurstimer
133frivillige og ideelle organisasjoner
37 av 39kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Troms og Finnmark i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Troms og Finnmark og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Troms og Finnmark og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Troms og Finnmark og hele landet

Studieforbund i Troms og Finnmark

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Troms og Finnmark 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)30814 8543 806
2Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)3277 2022 659
3Studieforbundet natur og miljø (N&M)3427 1972 516
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1907 0342 351
5Studieforbundet Funkis (Funkis)2254 5282 134
6Samisk studieforbund (SOL)524 058340
7Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1403 1891 937
8Studieforbundet AOF Norge (AOF)1162 4181 890
9Idrettens studieforbund (ISF)1911 9452 014
10Kristelig studieforbund (K-stud)381 272325
11Akademisk Studieforbund (AKS)909092 300
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)19262109
13Venstres studieforbund (VS)20231109

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Troms og Finnmark 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 4432 5507 993
2Organisasjons- og ledelsesfag2 8543 2656 119
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 3571 1832 540
4Realfag, industri- og tekniske fag3471 8882 235
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 5705862 156
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag586391977
7Samfunnsfag121132253
8Språkfag7447121
9Økonomi og IKT-fag232346
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag112435
11Tjenesteyting og servicefag12315

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre humanistiske fag459
2Samspill456
3Arbeidsmiljø/verneombud333
4Instruktør-, trener- og lederutdanning326
5Andre organisasjons- og ledelsesfag203

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Arbeidsmiljø/verneombud722
2Jakt383
3Andre industri- og tekniske fag264
4Sang, vokalmusikk og kor256
5Bygg og anlegg232

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet404
2Bygg og anlegg347
3Instruktør-, trener- og lederutdanning283
4Sang, vokalmusikk og kor224
5Andre industri- og tekniske fag185

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet551
2Sang, vokalmusikk og kor387
3Instruktør-, trener- og lederutdanning330
4Bygg og anlegg300
5Samspill201

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor724
2Tillitsvalgte i arbeidslivet529
3Samspill418
4Bygg og anlegg232
5Husdyrhold214

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 557
2Helse og omsorg877
3Tekstil534
4Folkedans269
5Samspill259

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 51 kurs (2 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Troms og Finnmark

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Troms og Finnmark 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Målselv1604 4681 65124,2
2Bardu681 46773617,0
3Loabák - Lavangen155699215,5
4Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono2882622413,9
5Senja1845 1302 19812,5
6Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono2296220912,0
7Sørreisa401 33837611,7
8Sør-Varanger1071 9591 04810,8
9Nordkapp3074827210,2
10Guovdageaidnu - Kautokeino292 67020810,1
11Tjeldsund417143349,8
12Unjárga - Nesseby8327929,4
13Alta1924 3012 6239,1
14Deatnu - Tana254612118,9
15Dyrøy9267728,4
16Nordreisa399773418,2
17Salangen176411668,1
18Lyngen224531468,1
19Vadsø431 0983067,7
20Gratangen8212767,5
21Vardø142821167,4
22Tromsø56914 7197 4367,3
23Kárásjohka - Karasjok183171507,0
24Porsanger - Porsángu - Porsanki265922556,7
25Hammerfest691 4865606,1
26Kvæfjord175601556,1
27Harstad1454 1531 4605,8
28Loppa5220325,8
29Kvænangen6314395,2
30Balsfjord267042504,7
31Ibestad6238624,7
32Karlsøy10359794,6
33Skjervøy12259804,3
34Lebesby5210304,1
35Berlevåg3130243,3
36Båtsfjord6169652,8
37Måsøy380252,6
38Hasvik0000,0
39Gamvik0000,0