Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Troms

1 475kurs
6 %tilrettelagte kurs
16 473deltakere
40 049kurstimer
119frivillige og ideelle organisasjoner
21 av 21kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Troms i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Troms og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Troms og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Troms og hele landet

Studieforbund i Troms

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Troms 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)22911 4432 855
2Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2475 7592 055
3Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1455 3741 797
4Studieforbundet natur og miljø (N&M)2255 0941 600
5Studieforbundet Funkis (Funkis)1413 0851 280
6Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1293 0681 807
7Studieforbundet AOF Norge (AOF)1042 1961 704
8Idrettens studieforbund (ISF)1211 2311 408
9Kristelig studieforbund (K-stud)311 184293
10Samisk studieforbund (SOL)15674110
11Akademisk Studieforbund (AKS)585641 412
12Venstres studieforbund (VS)1719682
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)1318170

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Troms 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 9342 0525 986
2Organisasjons- og ledelsesfag1 7652 4894 254
3Realfag, industri- og tekniske fag3341 8422 176
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag8028251 627
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 0604461 506
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag323271594
7Samfunnsfag7990169
8Språkfag543993
9Økonomi og IKT-fag231740
10Tjenesteyting og servicefag12315
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag31013

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill443
2Andre humanistiske fag342
3Arbeidsmiljø/verneombud326
4Instruktør-, trener- og lederutdanning252
5Andre organisasjons- og ledelsesfag162

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Arbeidsmiljø/verneombud712
2Andre industri- og tekniske fag255
3Jakt242
4Bygg og anlegg232
5Sang, vokalmusikk og kor221

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Bygg og anlegg346
2Tillitsvalgte i arbeidslivet246
3Instruktør-, trener- og lederutdanning192
4Andre industri- og tekniske fag175
5Sang, vokalmusikk og kor150

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Bygg og anlegg300
2Sang, vokalmusikk og kor265
3Instruktør-, trener- og lederutdanning253
4Tillitsvalgte i arbeidslivet228
5Samspill148

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor476
2Samspill236
3Tillitsvalgte i arbeidslivet233
4Bygg og anlegg230
5Musikk154

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 154
2Helse og omsorg669
3Tekstil481
4Folkedans227
5Musikk208

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 22 kurs (1 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Troms

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Troms 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Målselv1604 4681 65124,2
2Bardu681 46773617,0
3Loabák - Lavangen155699215,5
4Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono2882622413,9
5Senja1845 1302 19812,5
6Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono2296220912,0
7Sørreisa401 33837611,7
8Tjeldsund417143349,8
9Dyrøy9267728,4
10Nordreisa399773418,2
11Salangen176411668,1
12Lyngen224531468,1
13Gratangen8212767,5
14Tromsø56914 7197 4367,3
15Kvæfjord175601556,1
16Harstad1454 1531 4605,8
17Kvænangen6314395,2
18Balsfjord267042504,7
19Ibestad6238624,7
20Karlsøy10359794,6
21Skjervøy12259804,3