Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Telemark

1 399kurs
5 %tilrettelagte kurs
13 966deltakere
36 539kurstimer
106frivillige og ideelle organisasjoner
17 av 17kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Telemark i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Telemark og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Telemark og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Telemark og hele landet

Studieforbund i Telemark

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Telemark 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2949 7882 621
2Musikkens studieforbund (MSF)1507 6651 959
3Kristelig studieforbund (K-stud)3365 5662 177
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)814 2231 281
5Studieforbundet Funkis (Funkis)1673 4861 480
6Studieforbundet natur og miljø (N&M)1302 0991 006
7Idrettens studieforbund (ISF)881 3061 174
8Studieforbundet AOF Norge (AOF)411 032574
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)40614382
10Akademisk Studieforbund (AKS)352731 090
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)15257100
12Venstres studieforbund (VS)21220118
13Studieforbundet Solidaritet (SO)1104

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Telemark 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 6251 7075 332
2Organisasjons- og ledelsesfag1 8721 5453 417
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 4491 0472 496
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag3839351 318
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag6414621 103
6Realfag, industri- og tekniske fag47135182
7Språkfag321749
8Økonomi og IKT-fag231235
9Samfunnsfag22628
10Tjenesteyting og servicefag516

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Idrettsfag1 150
2Instruktør-, trener- og lederutdanning413
3Andre humanistiske fag369
4Kristendom364
5Jakt160

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning161
2Jakt100
3Kristendom95
4Tillitsvalgte i arbeidslivet78
5Sang, vokalmusikk og kor73

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet216
2Instruktør-, trener- og lederutdanning160
3Sang, vokalmusikk og kor124
4Jakt120
5Samspill72

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet429
2Jakt247
3Instruktør-, trener- og lederutdanning156
4Sang, vokalmusikk og kor139
5Helse og omsorg134

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet381
2Sang, vokalmusikk og kor327
3Samspill277
4Tekstil182
5Helse og omsorg176

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 085
2Helse og omsorg661
3Tekstil445
4Folkedans442
5Samspill378

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 71 kurs (5 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Telemark

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Telemark 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vinje1063 82077028,2
2Seljord671 12853723,2
3Midt-Telemark2123 3131 78120,1
4Kviteseid331 13224913,5
5Kragerø1102 1261 18910,6
6Fyresdal1220513010,0
7Drangedal357922038,6
8Bamble1112 7581 9917,9
9Skien42512 5503 9887,7
10Notodden842 2467306,4
11Tinn316313115,6
12Hjartdal6105633,8
13Porsgrunn1344 9791 6313,7
14Nome225432823,4
15Nissedal373402,1
16Tokke495381,9
17Siljan443331,7