Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Samisk studieforbund

58kurs
71 %tilrettelagte kurs
393deltakere
4 183kurstimer
1frivillige og ideelle organisasjoner
17 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Samisk studieforbund i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Troms og Finnmark524 0583400,2
2Nordland5121460,0
3Innlandet1470,0
4Trøndelag0000,0
5Møre og Romsdal0000,0
6Vestland0000,0
7Rogaland0000,0
8Agder0000,0
9Vestfold og Telemark0000,0
10Oslo0000,0
11Viken0000,0

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Samisk studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for alle organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Samisk studieforbund 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Samisk studieforbund584 183393

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Samisk studieforbund 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag23356289
2Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag453580
3Språkfag11718
4Økonomi og IKT-fag066

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Fiske og havbruk11
2Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag8
3Kostymer, design7
4Andre håndverksfag7
5Kunsthåndverk2

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Fiske og havbruk32
2Kostymer, design14
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag13
4Andre håndverksfag12
5Kunsthåndverk7

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design21
2Sang, vokalmusikk og kor11
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag3
4Tre2
5Samisk1

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design22
2Sang, vokalmusikk og kor12
3Andre håndverksfag8
4Samisk2
5Tre2

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kostymer, design30
2Sang, vokalmusikk og kor30
3Andre håndverksfag9
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag8
5Kunsthåndverk4

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor34
2Kostymer, design27
3Andre håndverksfag14
4Samisk8
5Kunsthåndverk6

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 18 kurs (31 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Samisk studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Samisk studieforbund 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Guovdageaidnu - Kautokeino252 6101528,7
2Loppa5220325,8
3Kvænangen5306294,3
4Unjárga - Nesseby14081,2
5Hamarøy345171,1
6Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono2115211,1
7Evenes - Evenássi130210,7
8Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono113210,5
9Nordreisa2165100,4
10Kárásjohka - Karasjok123170,4
11Deatnu - Tana13620,4
12Porsanger - Porsángu - Porsanki14360,3
13Sør-Varanger13070,1
14Alta238260,1
15Tromsø575290,1
16Ringsaker1470,0
17Bodø14680,0
18Eigersund0000,0
19Stavanger0000,0
20Haugesund0000,0
21Sandnes0000,0
22Sokndal0000,0
23Lund0000,0
24Bjerkreim0000,0
250000,0