Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Studieforbundet Solidaritet

371kurs
11 %tilrettelagte kurs
2 202deltakere
54 274kurstimer
16frivillige og ideelle organisasjoner
26 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Solidaritet i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vestfold og Telemark9612 5245500,2
2Innlandet5911 1474740,2
3Rogaland542 8592850,1
4Agder242801270,1
5Trøndelag3611 7661810,1
6Oslo382 2192520,1
7Viken6113 3713120,0
8Vestland3108210,0
9Troms og Finnmark0000,0
10Nordland0000,0
11Møre og Romsdal0000,0

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Solidaritet 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Camphill Norge14429 252740
2Biologisk dynamisk forening Norge5017 630218
3Norsk gardsost51 47619
4Foreningen for livsveiledning og selvutvikling (FLS)311 186374
5Norsk økosamfunns forening161 11269

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Solidaritet 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Helse-, sosial- og idrettsfag470221691
2Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag345185530
3Estetiske fag og håndverksfag23795332
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag18372255
5Samfunnsfag13056186
6Tjenesteyting og servicefag9125116
7Språkfag471057
8Realfag, industri- og tekniske fag12719
9Økonomi og IKT-fag639
10Organisasjons- og ledelsesfag437

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag63
2Andre samfunnsfaglige emner21
3Dans13
4Helseopplysning/kosthold13
5Folkedans8

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag138
2Jus42
3Andre samfunnsfaglige emner41
4Husstell og rengjøring21
5Tekstil16

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag84
2Helseopplysning/kosthold46
3Sosialpolitiske emner og rettigheter32
4Folkedans23
5Hotell, restaurant, og storkjøkken13

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Sosialpolitiske emner og rettigheter77
2Helseopplysning/kosthold56
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag54
4Folkedans25
5Etikk24

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sosialpolitiske emner og rettigheter136
2Helseopplysning/kosthold80
3Etikk65
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag48
5Andre tros- og livssynsfag32

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold72
2Sosialpolitiske emner og rettigheter52
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag38
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag36
5Husstell og rengjøring23

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 40 kurs (11 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet Solidaritet

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Solidaritet 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vindafjord432 6432114,9
2Stange519 4194132,4
3Sandefjord7812 2264271,2
4Ørland93 872480,9
5Alvdal2168300,8
6Ringerike238 382910,7
7Steinkjer165 568650,7
8Løten51 476190,6
9Hurdal114110,3
10Grue184120,2
11Kristiansand242801270,2
12Asker194 416960,2
13Moss9122470,2
14Tønsberg10218840,2
15Larvik770350,1
16Malvik2918200,1
17Melhus220200,1
18Notodden11040,1
19Stavanger11216740,1
20Oslo kommune382 2192520,1
21Sarpsborg397320,1
22Nesodden110130,1
23Drammen436170,0
24Trondheim71 388280,0
25Fredrikstad129450,0