Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Studieforbundet næring og samfunn

1 352kurs
3 %tilrettelagte kurs
11 829deltakere
24 812kurstimer
27frivillige og ideelle organisasjoner
210 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet næring og samfunn i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nordland2053 0321 3160,9
2Troms og Finnmark1403 1891 9370,6
3Trøndelag2466 1701 4940,5
4Innlandet1001 4599480,3
5Møre og Romsdal631 0005260,2
6Vestland1322 0041 0290,2
7Agder618284350,2
8Viken2393 3072 3620,2
9Vestfold og Telemark619306070,1
10Rogaland448065330,1
11Oslo612 0876420,1

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Skogbrukets kursinstitutt5257 1553 937
2Frisknett AS2866 7191 452
3Norsk Fagutdanning AS1303 8411 802
4Norges Kvinne- og Familieforbund781 571630
5901141 438997

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7294 2755 004
2Realfag, industri- og tekniske fag3913 3083 699
3Helse-, sosial- og idrettsfag9285421 470
4Organisasjons- og ledelsesfag431250681
5Estetiske fag og håndverksfag392274666
6Samfunnsfag112113225
7Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag451661
8Språkfag7815
9Økonomi og IKT-fag628

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Skogbruk878
2Teater, revy og drama130
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner112
4Bygg og anlegg86
5Andre industri- og tekniske fag77

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Bygg og anlegg419
2Andre industri- og tekniske fag376
3Skogbruk345
4Jakt134
5Husdyrhold88

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Bygg og anlegg561
2Skogbruk432
3Andre industri- og tekniske fag324
4Jakt231
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag152

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Skogbruk659
2Bygg og anlegg455
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag296
4Andre industri- og tekniske fag283
5Jakt259

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Skogbruk543
2Bygg og anlegg312
3Andre industri- og tekniske fag300
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag220
5Jakt177

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Skogbruk239
2Andre industri- og tekniske fag157
3Bygg og anlegg85
4Helseopplysning/kosthold59
5Andre håndverksfag56

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

0

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nesna531 08941331,2
2Vefsn925764947,0
3Beiarn7218426,9
4Senja932 3971 2766,3
5Steinkjer1023 0585844,2
6Vik995593,5
7Åseral334173,3
8Valle334142,6
9Stjørdal531 3512532,2
10Overhalla743461,8
11Bygland219101,8
12Sør-Aurdal570291,7
13Åmli330261,7
14Kragerø173381501,6
15Fjord440211,6
16Sauda7105391,5
17Gjemnes438481,5
18Oppdal10277501,4
19Fjaler460261,4
20Krødsherad338201,4
21Evje og Hornnes560281,4
22Nes323853781,3
23Solund11551,3
24Stor-Elvdal338691,3
25Tolga230151,3