Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Studieforbundet Livslang Læring

4 859kurs
1 %tilrettelagte kurs
66 604deltakere
174 275kurstimer
16frivillige og ideelle organisasjoner
258 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Livslang Læring i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo1 02036 69113 3861,5
2Vestland81728 00510 0261,3
3Innlandet45315 2985 7791,2
4Trøndelag46516 7927 0041,0
5Møre og Romsdal2428 2143 9080,9
6Nordland2037 0823 1820,8
7Troms og Finnmark1907 0342 3510,8
8Rogaland36513 2164 8910,8
9Vestfold og Telemark29010 5274 3810,7
10Agder1635 8401 8780,5
11Viken65125 5769 8180,5

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Studieforbundet Livslang Læring og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Studieforbundet Livslang Læring og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Livslang Læring og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Livslang Læring 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Musikkorps Forbund3 013115 17447 105
2Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet84640 3406 614
3Maskinentreprenørenes Landsforbund2714 6316 124
4Nasjonalforeningen for folkehelsen1754 5581 149
5Norges Røde Kors1793 1371 858

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Livslang Læring 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag27 54420 50448 048
2Realfag, industri- og tekniske fag5145 6886 202
3Helse-, sosial- og idrettsfag3 1281 5534 681
4Språkfag2 6151 6044 219
5Organisasjons- og ledelsesfag8316431 474
6Økonomi og IKT-fag753245998
7Samfunnsfag368132500
8Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag19656252
9Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag4281123
10Tjenesteyting og servicefag332255
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag54752

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill12 763
2Instrumentalopplæring2 121
3Musikkteori804
4Bygg og anlegg682
5Dans467

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Samspill3 458
2Bygg og anlegg1 422
3Norsk som andrespråk824
4Instrumentalopplæring530
5Førstehjelp516

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Samspill2 525
2Bygg og anlegg1 301
3Norsk som andrespråk1 275
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag586
5Instrumentalopplæring313

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill4 627
2Bygg og anlegg1 028
3Instrumentalopplæring585
4Norsk som andrespråk518
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag502

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill8 644
2Bygg og anlegg1 041
3Instrumentalopplæring906
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag434
5Norsk som andrespråk177

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill8 136
2Andre IKT-fag816
3Instrumentalopplæring787
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag695
5Bygg og anlegg666

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 98 kurs (2 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet Livslang Læring

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Livslang Læring 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Dovre202161258,0
2Jevnaker431 3433076,2
3Fjord122922154,8
4Bremanger164281974,5
5Evenes - Evenássi6152614,5
6Nordkapp132901054,4
7Salangen9216834,3
8Ørsta455233364,2
9Etnedal5180374,0
10Hitra194721593,7
11Løten278532623,5
12Aurland6125843,4
13Alver922 7969763,1
14Lillehammer862 0891 1433,0
15Dønna4141552,9
16Rendalen5182572,9
17Solund2161362,6
18Rødøy342102,6
19Tolga41571112,6
20Lødingen5174692,5
21Vang491352,5
22Masfjorden4300292,5
23Steigen61531282,3
24Fauske - Fuossko226293022,3
25Aremark312322,3