Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Studieforbundet kultur og tradisjon

6 434kurs
2 %tilrettelagte kurs
55 236deltakere
190 902kurstimer
32frivillige og ideelle organisasjoner
300 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet kultur og tradisjon i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet72420 6835 6332,0
2Vestfold og Telemark72022 2816 2551,7
3Trøndelag76128 9146 5471,6
4Troms og Finnmark3277 2022 6591,4
5Viken1 63549 03113 6061,3
6Nordland3078 0172 6321,3
7Møre og Romsdal3006 9952 7551,1
8Agder32710 4562 7361,1
9Vestland62716 0895 7471,0
10Rogaland3839 4013 3310,8
11Oslo32311 8333 3350,5

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Studieforbundet kultur og tradisjon og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Studieforbundet kultur og tradisjon og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Studieforbundet kultur og tradisjon og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet kultur og tradisjon 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Husflidslag2 64762 71016 354
2Frilynt Norge45532 0753 732
3Human-Etisk forbund94121 93312 884
4Norsk Amatørteaterforbund28718 2002 024
5Seniordans Norge65816 9228 629

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet kultur og tradisjon 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag31 6826 08437 766
2Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag6 8537 08613 939
3Organisasjons- og ledelsesfag1 1041521 256
4Helse-, sosial- og idrettsfag814114928
5Samfunnsfag343227570
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag253110363
7Økonomi og IKT-fag9372165
8Språkfag11912131
9Samferdsels- og kommunikasjonsfag234669
10Realfag, industri- og tekniske fag153449

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre humanistiske fag12 884
2Teater, revy og drama2 551
3Dans473
4Foto146
5Folkedans135

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Teater, revy og drama922
2Folkedans239
3Tekstil235
4Andre håndverksfag171
5Tre67

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Teater, revy og drama566
2Tekstil495
3Andre håndverksfag226
4Folkedans143
5Tre88

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tekstil1 009
2Teater, revy og drama693
3Andre håndverksfag302
4Folkedans188
5Tre186

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tekstil2 526
2Andre håndverksfag664
3Teater, revy og drama484
4Folkedans428
5Tre405

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Folkedans9 886
2Tekstil7 778
3Andre håndverksfag1 861
4Tre1 181
5Formingsfag922

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 27 kurs (0 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet kultur og tradisjon

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet kultur og tradisjon 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vinje773 37255620,5
2Rollag2284518616,1
3Dovre361 49526014,4
4Vågå338241989,2
5Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono185811418,9
6Loabák - Lavangen7303357,2
7Lesja14439837,0
8Rendalen122351487,0
9Aremark9388906,8
10Tjeldsund283702046,7
11Bykle6405296,4
12Gjerstad153931486,2
13Ål286263506,0
14Beiarn6251335,9
15Sømna11242985,6
16Nittedal1374 3311 0185,5
17Målselv357862475,3
18Gausdal316131965,1
19Sunndal345852944,9
20Røros276222884,8
21Gratangen5113374,7
22Skjåk10230614,6
23Lom10395734,5
24Seljord132951014,5
25Tynset253521884,5