Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Rogaland

3 619kurs
5 %tilrettelagte kurs
36 518deltakere
89 240kurstimer
158frivillige og ideelle organisasjoner
21 av 23kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Rogaland i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Rogaland og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Rogaland og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Rogaland og hele landet

Studieforbund i Rogaland

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Rogaland 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)1 25030 0237 813
2Musikkens studieforbund (MSF)33113 8754 758
3Studieforbundet Livslang Læring (SLL)36513 2164 891
4Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)3839 4013 331
5Studieforbundet Funkis (Funkis)2774 9102 748
6Akademisk Studieforbund (AKS)1693 8723 653
7Idrettens studieforbund (ISF)3233 4433 927
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)2002 9591 871
9Studieforbundet Solidaritet (SO)542 859285
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)1262 5262 109
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)60873332
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)44806533
13Venstres studieforbund (VS)37477267

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Rogaland 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag7 7384 39912 137
2Organisasjons- og ledelsesfag5 0424 8939 935
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag3 7912 8876 678
4Helse-, sosial- og idrettsfag2 2299913 220
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 2881 4752 763
6Realfag, industri- og tekniske fag359562921
7Språkfag244158402
8Samfunnsfag85106191
9Økonomi og IKT-fag6876144
10Tjenesteyting og servicefag66571
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag144256

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 737
2Samspill1 562
3Instruktør-, trener- og lederutdanning1 118
4Andre humanistiske fag1 038
5Friluftslivsfag724

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom638
2Instruktør-, trener- og lederutdanning357
3Tillitsvalgte i arbeidslivet280
4Samspill256
5Sang, vokalmusikk og kor217

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet684
2Instruktør-, trener- og lederutdanning674
3Kristendom396
4Sang, vokalmusikk og kor368
5Helse og omsorg326

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet889
2Instruktør-, trener- og lederutdanning735
3Sang, vokalmusikk og kor529
4Kristendom459
5Andre organisasjons- og ledelsesfag346

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor731
2Tillitsvalgte i arbeidslivet681
3Samspill552
4Kristendom438
5Organisasjonskunnskap380

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 014
2Helse og omsorg1 084
3Kristendom774
4Tekstil604
5Samspill503

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 242 kurs (7 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Rogaland

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Rogaland 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Suldal621 01864316,4
2Stavanger1 48332 40216 19210,2
3Kvitsøy5140399,6
4Bjerkreim243501798,6
5Vindafjord693 1933887,9
6Haugesund2886 6843 3647,7
7Tysvær861 9908947,6
8Sauda347582987,5
9Sandnes58717 5334 3907,2
101353 2581 1367,0
11Eigersund992 1121 0216,7
12Lund214892426,6
13Time1192 9961 3286,1
14Strand781 8596815,9
15Sokndal192641675,8
16Sola1554 9091 7465,6
17Hjelmeland133641245,1
18Karmøy1875 1742 0774,4
19Klepp821 9988144,1
20Randaberg371 1303223,2
21Gjesdal366194733,0
22Bokn0000,0
23Utsira0000,0