Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Østfold

2 071kurs
16 %tilrettelagte kurs
22 520deltakere
57 901kurstimer
130frivillige og ideelle organisasjoner
12 av 12kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Østfold i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Østfold og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Østfold og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Østfold og hele landet

Studieforbund i Østfold

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Østfold 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)24111 8423 730
2Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)3289 4632 692
3Studieforbundet AOF Norge (AOF)1858 6021 500
4Studieforbundet Funkis (Funkis)4067 6982 464
5Kristelig studieforbund (K-stud)2457 4322 224
6Studieforbundet Livslang Læring (SLL)964 5301 797
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)2244 1471 701
8Idrettens studieforbund (ISF)1441 5461 900
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)70755607
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)34622225
11Akademisk Studieforbund (AKS)665923 488
12Studieforbundet Solidaritet (SO)1351384
13Venstres studieforbund (VS)19159108

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Østfold 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 3172 7428 059
2Organisasjons- og ledelsesfag4 1342 8506 984
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 3081 1722 480
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag9791 0872 066
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 1508702 020
6Realfag, industri- og tekniske fag28301329
7Samfunnsfag13680216
8Økonomi og IKT-fag12664190
9Språkfag9453147
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag61218
11Tjenesteyting og servicefag3811

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre humanistiske fag659
2Instruktør-, trener- og lederutdanning643
3Kristendom550
4Samspill310
5Andre organisasjons- og ledelsesfag138

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet254
2Instruktør-, trener- og lederutdanning180
3Jakt120
4Samspill106
5Sang, vokalmusikk og kor98

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet867
2Sang, vokalmusikk og kor247
3Instruktør-, trener- og lederutdanning178
4Husdyrhold171
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag169

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 241
2Sang, vokalmusikk og kor344
3Instruktør-, trener- og lederutdanning278
4Samspill264
5Husdyrhold195

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 096
2Sang, vokalmusikk og kor647
3Samspill419
4Husdyrhold257
5Helse og omsorg208

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 126
2Helse og omsorg959
3Folkedans658
4Samspill509
5Tekstil493

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 278 kurs (13 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Østfold

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Østfold 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Aremark547472 80641,1
2Sarpsborg51913 1365 4308,9
3Halden2667 9501 9678,5
4Rakkestad661 5616237,9
5Råde571 2996187,5
6Skiptvet266162306,8
7Indre Østfold2938 8692 5356,4
8Moss3088 1573 2336,1
9Fredrikstad42713 7904 5065,1
10Våler (Viken)271 0652534,6
11Hvaler164722003,4
12Marker122391193,4