Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Oslo

5 468kurs
8 %tilrettelagte kurs
90 923deltakere
159 662kurstimer
248frivillige og ideelle organisasjoner
1 av 1kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Oslo i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Oslo og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Oslo og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Oslo og hele landet

Studieforbund i Oslo

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Oslo 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)78654 9919 678
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1 02036 69113 386
3Akademisk Studieforbund (AKS)1 20415 44639 268
4Kristelig studieforbund (K-stud)43313 1802 805
5Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)32311 8333 335
6Studieforbundet Funkis (Funkis)6439 1776 477
7Idrettens studieforbund (ISF)5587 15110 213
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)1724 0012 431
9Studieforbundet Solidaritet (SO)382 219252
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)612 087642
11Studieforbundet AOF Norge (AOF)811 6281 306
12Venstres studieforbund (VS)1321 037998
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)17221132

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Oslo 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag14 74712 87827 625
2Estetiske fag og håndverksfag10 0386 75016 788
3Samfunnsfag8 8734 22113 094
4Helse-, sosial- og idrettsfag7 4943 14510 639
5Realfag, industri- og tekniske fag2 7435 6088 351
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag2 3662 4644 830
7Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 2691 5893 858
8Språkfag2 2141 2543 468
9Økonomi og IKT-fag7916771 468
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag184451635
11Tjenesteyting og servicefag9572167

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning2 343
2Samspill1 689
3Andre humanistiske fag1 563
4Musikk635
5Andre organisasjons- og ledelsesfag598

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 335
2Bygg og anlegg1 150
3Instruktør-, trener- og lederutdanning1 135
4Jus923
5Sang, vokalmusikk og kor884

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 203
2Psykologi3 002
3Jus2 033
4Helse og omsorg1 767
5Bygg og anlegg1 579

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 099
2Helse og omsorg2 351
3Jus2 185
4Instruktør-, trener- og lederutdanning1 854
5Bygg og anlegg1 147

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 973
2Helse og omsorg1 620
3Sang, vokalmusikk og kor1 398
4Jus1 364
5Instruktør-, trener- og lederutdanning1 270

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 675
2Helse og omsorg1 954
3Tillitsvalgte i arbeidslivet1 327
4Samspill806
5Bygg og anlegg723

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 289 kurs (5 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.