Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Studieforbundet natur og miljø

3 863kurs
0 %tilrettelagte kurs
34 045deltakere
75 540kurstimer
18frivillige og ideelle organisasjoner
302 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet natur og miljø i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Troms og Finnmark3427 1972 5161,4
2Innlandet5049 7504 0001,4
3Nordland2255 2341 6720,9
4Trøndelag3938 4123 8980,8
5Vestland4808 6674 9840,7
6Viken89016 5867 3330,7
7Agder2145 2421 8080,7
8Vestfold og Telemark2824 6092 1100,7
9Møre og Romsdal1612 8831 4220,6
10Rogaland2002 9591 8710,4
11Oslo1724 0012 4310,2

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Studieforbundet natur og miljø og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Studieforbundet natur og miljø og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Studieforbundet natur og miljø og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet natur og miljø 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Jeger- og Fiskerforbund89622 28312 462
2Norsk Kennel Klub1 54121 53910 282
3Norske Redningshunder58418 5333 463
44H Norge2682 8092 876
5Norges Birøkterlag911 946762

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet natur og miljø 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag14 02212 64626 668
2Helse-, sosial- og idrettsfag2 5061 2963 802
3Organisasjons- og ledelsesfag1 6721 1532 825
4Realfag, industri- og tekniske fag197199396
5Estetiske fag og håndverksfag182104286
6Samferdsels- og kommunikasjonsfag122436
7Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag61218
8Samfunnsfag549
9Tjenesteyting og servicefag415

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Jakt3 378
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner1 744
3Friluftslivsfag392
4Ballidrett (fotball, håndball, o.l.)218
5Husdyrhold172

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Jakt3 577
2Husdyrhold1 343
3Førstehjelp616
4Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner450
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag117

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Jakt2 460
2Husdyrhold1 891
3Førstehjelp766
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag252
5Friluftslivsfag185

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Husdyrhold2 215
2Jakt1 709
3Førstehjelp677
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag319
5Friluftslivsfag192

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Husdyrhold2 936
2Jakt1 142
3Førstehjelp918
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag302
5Friluftslivsfag211

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Husdyrhold1 642
2Førstehjelp439
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag423
4Jakt403
5Friluftslivsfag222

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 15 kurs (0 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet natur og miljø

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet natur og miljø 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Engerdal491 25427339,1
2Flå3249428830,3
3Vang167419310,1
4Gloppen514521 2358,7
5Målselv551 9333618,3
6Rollag11134808,0
7Bykle7162557,5
8Røros401 6722967,2
9Evje og Hornnes261 3091677,1
10Nore og Uvdal173561146,9
11Lyngen18314946,6
12Hattfjelldal8222676,3
13Bø (Nordland)16372756,2
14Kviteseid15267796,1
15Vega799376,0
16Eidfjord5106265,3
17Deatnu - Tana152841215,3
18Valle6131375,1
19Øystre Slidre16272834,9
20Drangedal202441144,9
21Vestre Slidre10121824,7
22Ål213231964,5
23Gran618764994,5
24Vinje161061054,3
25Alvdal10159604,1