Kursstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022KD-studieforbund

9 879kurs
2 %tilrettelagte kurs
179 926deltakere
263 715kurstimer
87frivillige og ideelle organisasjoner
311 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i KD-studieforbund i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo2 36655 85254 6023,4
2Troms og Finnmark53613 5508 4782,2
3Nordland51611 7156 7622,1
4Trøndelag96727 87215 7432,0
5Innlandet73821 01811 1122,0
6Vestland1 20433 45119 2361,9
7Møre og Romsdal42210 8956 8291,6
8Rogaland70420 42011 1861,4
9Viken1 56446 17529 1341,2
10Vestfold og Telemark50813 87410 8731,2
11Agder3548 8935 9711,1

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Studieforbund i KD-studieforbund

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i KD-studieforbund 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)4 859174 27566 604
2Akademisk Studieforbund (AKS)2 38932 33780 869
3Studieforbundet AOF Norge (AOF)1 27932 29120 624
4Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1 35224 81211 829

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i KD-studieforbund 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag35 28921 88257 171
2Estetiske fag og håndverksfag28 73521 20649 941
3Realfag, industri- og tekniske fag6 71516 16822 883
4Samfunnsfag11 1215 83616 957
5Helse-, sosial- og idrettsfag8 2044 07812 282
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag3 7077 51811 225
7Språkfag2 8771 8084 685
8Økonomi og IKT-fag1 6151 1252 740
9Samferdsels- og kommunikasjonsfag3247211 045
10Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag415259674
11Tjenesteyting og servicefag199124323

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill12 763
2Instrumentalopplæring2 121
3Skogbruk878
4Musikkteori804
5Bygg og anlegg773

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet5 300
2Samspill3 458
3Bygg og anlegg2 641
4Andre industri- og tekniske fag2 577
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag1 618

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet11 039
2Bygg og anlegg3 161
3Psykologi3 153
4Jus3 149
5Samspill2 525

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet12 933
2Samspill4 627
3Jus3 349
4Bygg og anlegg2 492
5Helse og omsorg2 117

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet12 440
2Samspill8 644
3Bygg og anlegg2 303
4Jus2 202
5Organisasjonskunnskap1 479

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill8 136
2Tillitsvalgte i arbeidslivet4 585
3Bygg og anlegg1 584
4Andre industri- og tekniske fag995
5Andre IKT-fag842

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 152 kurs (2 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i KD-studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i KD-studieforbund 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Aremark453592 71634,2
2Nesna531 08941331,2
3Sør-Aurdal323491 44611,1
4Askvoll323382 19410,8
5Bardu336884388,3
6Dovre202161258,0
7Vefsn1018165937,6
8Beiarn7218426,9
9Senja1012 6751 3586,9
10Jevnaker451 3753496,5
11Fjord163322366,4
12Målselv419427586,2
13Røros341 1727046,1
14Tolga92171425,8
15Tynset329663595,7
16Ulvik61871455,7
17Stjørdal1363 2421 9835,6
18Steinkjer1324 4139635,5
19Flatanger6573995,4
20Evenes - Evenássi7257725,2
21Etnedal6195444,8
22Nordkapp143061224,8
23Vik121821104,7
24Selbu193426054,6
25Bremanger164281974,5