Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Kristelig studieforbund

5 180kurs
0 %tilrettelagte kurs
40 451deltakere
123 672kurstimer
66frivillige og ideelle organisasjoner
170 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Kristelig studieforbund i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Rogaland1 25030 0237 8132,6
2Agder65615 1185 2852,1
3Innlandet4779 4063 5551,3
4Vestfold og Telemark50610 8763 5961,2
5Vestland49312 1594 4300,8
6Viken87522 9669 2820,7
7Trøndelag3075 0852 1760,6
8Oslo43313 1802 8050,6
9Møre og Romsdal822 3077750,3
10Nordland631 2804090,3
11Troms og Finnmark381 2723250,2

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Kristelig studieforbund 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Den norske kirke90123 2849 577
2Pinsebevegelsen90922 5505 971
3Norges KFUK-KFUM-speiderne2939 5541 163
4Normisjon5888 5953 481
5Stiftelsen Ungdom i Oppdrag1177 305915

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Kristelig studieforbund 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag14 46410 78125 245
2Estetiske fag og håndverksfag3 2941 8925 186
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 9552 3534 308
4Organisasjons- og ledelsesfag1 9681 4143 382
5Språkfag8452251 070
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag405465870
7Samfunnsfag23197328
8Økonomi og IKT-fag55762

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom13 278
2Idrettsfag2 428
3Andre organisasjons- og ledelsesfag807
4Friluftslivsfag780
5Sang, vokalmusikk og kor597

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 838
2Andre organisasjons- og ledelsesfag628
3Sang, vokalmusikk og kor511
4Idrettsfag182
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag143

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 779
2Sang, vokalmusikk og kor590
3Norsk som andrespråk397
4Andre organisasjons- og ledelsesfag321
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag269

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 584
2Sang, vokalmusikk og kor443
3Andre organisasjons- og ledelsesfag416
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag322
5Norsk som andrespråk221

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 644
2Sang, vokalmusikk og kor586
3Andre organisasjons- og ledelsesfag438
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag212
5Norsk som andrespråk100

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kristendom3 662
2Sang, vokalmusikk og kor1 395
3Andre organisasjons- og ledelsesfag391
4Samspill209
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag170

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 634 kurs (12 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Kristelig studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Kristelig studieforbund 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Krødsherad775261 74135,2
2Rennebu6543674026,6
3Hemsedal601 67694323,0
4Rendalen3046516917,4
5Midt-Telemark1381 62897013,1
6Seljord3643228712,5
7Lom2770419512,2
8Suldal334113808,7
9Hurdal255792678,6
10Sirdal1498927,7
11Iveland9981536,8
12Grimstad1622 7741 2686,7
13Lillehammer1672 2359765,9
14Lesja10581055,0
15Evje og Hornnes172913294,7
16Flesberg12506674,4
17Sandnes34311 5341 5344,2
18Lyngdal448374524,2
19791 6585704,1
20Stavanger5849 8513 4054,0
21Bø (Nordland)971473,5
22Halden1063 7247323,4
23Osen349193,3
24Dovre8651063,2
25Kvam242881572,8