Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Studieforbundet Funkis

7 131kurs
61 %tilrettelagte kurs
58 410deltakere
141 241kurstimer
84frivillige og ideelle organisasjoner
261 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Funkis i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet93213 5305 6072,5
2Nordland56916 0873 6642,4
3Trøndelag83620 7866 6051,8
4Møre og Romsdal4307 0493 3631,6
5Agder4227 0613 8381,4
6Viken1 66935 16414 8391,3
7Vestland71313 7565 3741,1
8Vestfold og Telemark4159 1933 7611,0
9Troms og Finnmark2254 5282 1340,9
10Oslo6439 1776 4770,9
11Rogaland2774 9102 7480,6

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Funkis 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke1 43942 66911 569
2Norges Blindeforbund1 81337 1597 175
3Norsk Revmatikerforbund1 68330 85813 637
4Hørselshemmedes Landsforbund3404 6574 661
5Norges Fibromyalgi Forbund2714 1442 351

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Funkis 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Helse-, sosial- og idrettsfag29 66712 13341 800
2Organisasjons- og ledelsesfag5 3802 5207 900
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 6139373 550
4Estetiske fag og håndverksfag2 7075463 253
5Samfunnsfag8782561 134
6Økonomi og IKT-fag267134401
7Språkfag258114372

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg844
2Organisasjonskunnskap47
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner44
4Engelsk39
5Sosialpolitiske emner og rettigheter32

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 035
2Sosialpolitiske emner og rettigheter225
3Organisasjonskunnskap125
4Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner119
5Tegnspråk47

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg2 045
2Sosialpolitiske emner og rettigheter338
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner252
4Organisasjonskunnskap179
5Andre estetiske fag97

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg3 392
2Sosialpolitiske emner og rettigheter567
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner525
4Organisasjonskunnskap395
5Andre estetiske fag208

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg5 692
2Sosialpolitiske emner og rettigheter1 056
3Organisasjonskunnskap912
4Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner764
5historie387

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg22 358
2Sosialpolitiske emner og rettigheter3 440
3historie2 803
4Organisasjonskunnskap2 499
5Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner1 912

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 1 396 kurs (20 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet Funkis

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Funkis 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Evenes - Evenássi2008 378751149,9
2Hurdal2515 7391 75286,4
3Alvdal711 47933129,0
4Røros1142 90648020,5
5Øyer6050225011,8
6Tydal884910,7
7Sømna174741058,6
8Tynset477222558,4
9Lierne11388668,4
10Åfjord329901937,5
11Loabák - Lavangen7253497,2
12Gjerdrum491 3114307,0
13Askøy2075 2808296,9
14Øksnes273551976,1
15Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono113381056,0
16Gildeskål11204515,8
17Nord-Fron315581335,5
18Våler (Innlandet)18215625,0
19Skjåk10317504,6
20Jevnaker312623734,5
21Fjord11108454,4
22Midtre Gauldal278391594,4
23Ørsta454784124,2
24Lillehammer1151 2458604,0
25Hamar1291 0396364,0