Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Finnmark

583kurs
13 %tilrettelagte kurs
6 017deltakere
15 050kurstimer
69frivillige og ideelle organisasjoner
16 av 18kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Finnmark i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Finnmark og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Finnmark og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Finnmark og hele landet

Studieforbund i Finnmark

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Finnmark 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)793 411951
2Samisk studieforbund (SOL)373 384230
3Studieforbundet natur og miljø (N&M)1172 103916
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)451 660554
5Studieforbundet Funkis (Funkis)841 443854
6Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)801 443604
7Idrettens studieforbund (ISF)70714606
8Akademisk Studieforbund (AKS)32345888
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)12222186
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)11121130
11Kristelig studieforbund (K-stud)78832
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)68139
13Venstres studieforbund (VS)33527

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Finnmark 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag1 5094982 007
2Organisasjons- og ledelsesfag1 0897761 865
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag555358913
4Helse-, sosial- og idrettsfag510140650
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag263120383
6Samfunnsfag424284
7Realfag, industri- og tekniske fag134659
8Språkfag20828
9Samferdsels- og kommunikasjonsfag81422
10Økonomi og IKT-fag066

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre humanistiske fag117
2Instruktør-, trener- og lederutdanning74
3Jakt61
4Andre organisasjons- og ledelsesfag41
5Folkedans33

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Jakt141
2Tillitsvalgte i arbeidslivet56
3Husdyrhold56
4Førstehjelp51
5Instruktør-, trener- og lederutdanning46

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet158
2Instruktør-, trener- og lederutdanning91
3Jakt88
4Sang, vokalmusikk og kor74
5Husdyrhold63

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet323
2Sang, vokalmusikk og kor122
3Instruktør-, trener- og lederutdanning77
4Andre organisasjons- og ledelsesfag77
5Husdyrhold77

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet296
2Sang, vokalmusikk og kor248
3Samspill182
4Husdyrhold74
5Andre organisasjons- og ledelsesfag55

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor403
2Helse og omsorg208
3historie196
4Samspill114
5Organisasjonskunnskap83

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 29 kurs (5 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Finnmark

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Finnmark 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Sør-Varanger1071 9591 04810,8
2Nordkapp3074827210,2
3Guovdageaidnu - Kautokeino292 67020810,1
4Unjárga - Nesseby8327929,4
5Alta1924 3012 6239,1
6Deatnu - Tana254612118,9
7Vadsø431 0983067,7
8Vardø142821167,4
9Kárásjohka - Karasjok183171507,0
10Porsanger - Porsángu - Porsanki265922556,7
11Hammerfest691 4865606,1
12Loppa5220325,8
13Lebesby5210304,1
14Berlevåg3130243,3
15Båtsfjord6169652,8
16Måsøy380252,6
17Hasvik0000,0
18Gamvik0000,0