Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Buskerud

1 945kurs
10 %tilrettelagte kurs
23 424deltakere
58 213kurstimer
130frivillige og ideelle organisasjoner
18 av 18kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Buskerud i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Buskerud og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Buskerud og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Buskerud og hele landet

Studieforbund i Buskerud

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Buskerud 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)25111 7813 064
2Studieforbundet Solidaritet (SO)278 418108
3Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1636 9162 243
4Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2516 6822 506
5Studieforbundet Funkis (Funkis)2846 4013 094
6Kristelig studieforbund (K-stud)2746 0183 986
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)3015 7782 191
8Idrettens studieforbund (ISF)1601 9451 883
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)711 1711 672
10Studieforbundet næring og samfunn (SNS)42970484
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)46920306
12Akademisk Studieforbund (AKS)468141 740
13Venstres studieforbund (VS)29399147

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Buskerud 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag4 1932 6406 833
2Organisasjons- og ledelsesfag3 0662 5555 621
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 4841 9134 397
4Helse-, sosial- og idrettsfag2 1451 1103 255
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 1101 0912 201
6Realfag, industri- og tekniske fag213474687
7Samfunnsfag12853181
8Språkfag11261173
9Økonomi og IKT-fag481664
10Tjenesteyting og servicefag7512

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 240
2Andre humanistiske fag964
3Instruktør-, trener- og lederutdanning665
4Samspill383
5Andre organisasjons- og ledelsesfag281

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet305
2Kristendom230
3Jakt191
4Musikk110
5Instruktør-, trener- og lederutdanning107

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet467
2Instruktør-, trener- og lederutdanning240
3Kristendom202
4Sang, vokalmusikk og kor162
5Jakt146

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet612
2Instruktør-, trener- og lederutdanning296
3Helse og omsorg254
4Sang, vokalmusikk og kor211
5Samspill141

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet628
2Sang, vokalmusikk og kor441
3Samspill386
4Helse og omsorg300
5Husdyrhold214

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 368
2Sang, vokalmusikk og kor1 151
3Folkedans622
4Musikk494
5Samspill467

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 64 kurs (3 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Buskerud

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Buskerud 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Krødsherad989692 02644,8
2Flå4362237940,7
3Hemsedal832 1701 09031,8
4Rollag381 11330227,7
5Ål761 92984716,3
6Gol581 52090712,4
7Nesbyen3677320811,0
8Hole691 1971 06510,1
9Nore og Uvdal234611829,4
10Flesberg247301678,8
11Øvre Eiker1554 0571 4627,7
12Modum1031 9829817,2
13Kongsberg2015 1402 7447,2
14Hol321 1076617,1
15Ringerike19913 0991 8616,4
16Drammen59518 1587 2005,8
17Lier1012 9191 2543,7
18Sigdal11267883,2