Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Studieforbundet AOF Norge

1 279kurs
4 %tilrettelagte kurs
20 624deltakere
32 291kurstimer
20frivillige og ideelle organisasjoner
136 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet AOF Norge i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Troms og Finnmark1162 4181 8900,5
2Viken42613 9356 5430,3
3Rogaland1262 5262 1090,3
4Trøndelag1203 4212 1110,3
5Innlandet892 0161 3260,2
6Nordland571 1149090,2
7Vestfold og Telemark781 6451 3320,2
8Møre og Romsdal439976190,2
9Vestland1001 8961 6480,2
10Agder436958310,1
11Oslo811 6281 3060,1

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet AOF Norge 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet AOF Norge34916 1023 886
2Fagforbundet2725 0045 060
3Fellesforbundet1993 3073 819
4Handel og Kontor i Norge781 3591 624
5EL & IT Forbundet801 2091 415

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet AOF Norge 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag8 42810 14018 568
2Estetiske fag og håndverksfag448311759
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag77327404
4Tjenesteyting og servicefag12993222
5Realfag, industri- og tekniske fag9499193
6Språkfag11252164
7Helse-, sosial- og idrettsfag11123134
8Økonomi og IKT-fag702090
9Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag592887
10Samfunnsfag123

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Arbeidsmiljø/verneombud403
2Tillitsvalgte i arbeidslivet206
3Teater, revy og drama141
4Organisasjonskunnskap119
5Jakt61

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 019
2Organisasjonskunnskap857
3Arbeidsmiljø/verneombud825
4Jakt144
5Teater, revy og drama90

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 760
2Organisasjonskunnskap1 033
3Jakt101
4Arbeidsmiljø/verneombud85
5Andre tjenesteytings- og servicefag79

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 958
2Organisasjonskunnskap1 089
3Teater, revy og drama96
4Arbeidsmiljø/verneombud80
5Andre tjenesteytings- og servicefag75

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 011
2Organisasjonskunnskap1 306
3Arbeidsmiljø/verneombud61
4Teater, revy og drama56
5Andre IKT-fag37

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 034
2Organisasjonskunnskap692
3Teater, revy og drama63
4Musikk34
5Andre IKT-fag22

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 50 kurs (4 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet AOF Norge

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet AOF Norge 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bardu315954147,8
2Røros229423653,9
3Målselv266445773,9
4Ulvik392982,9
5Gol81212871,7
6Sørreisa5110461,5
7Sarpsborg833 2149071,4
8Stjørdal306106121,2
9Herøy (Møre og Romsdal)10217901,1
10Nordre Follo692 4171 2901,1
11Åseral1671,1
12Ullensaker385137910,9
13Hole6841330,9
14Sola233684960,8
15Bodø448257170,8
16Hamar268903630,8
17Fredrikstad683 8223490,8
18Kárásjohka - Karasjok236290,8
19Porsanger - Porsángu - Porsanki343550,8
20Trysil5166450,8
21Åmot358820,7
22Hurdal240230,7
23Stranda349710,7
24Tynset354280,5
25Vinje254260,5