Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Akademisk Studieforbund

2 389kurs
1 %tilrettelagte kurs
80 869deltakere
32 337kurstimer
24frivillige og ideelle organisasjoner
94 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akademisk Studieforbund i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo1 20415 44639 2681,7
2Troms og Finnmark909092 3000,4
3Rogaland1693 8723 6530,3
4Trøndelag1361 4895 1340,3
5Agder871 5302 8270,3
6Møre og Romsdal746841 7760,3
7Innlandet962 2453 0590,3
8Vestland1551 5466 5330,2
9Nordland514871 3550,2
10Viken2483 35710 4110,2
11Vestfold og Telemark797724 5530,2

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2022

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening7496 20924 913
2Norsk Psykologforening2244 3156 001
3Norsk Sykepleierforbund2903 9718 039
4Aftenskolen Rogaland913 831682
5Utdanningsforbundet3312 76515 167

Organisasjonenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag25 59910 84936 448
2Samfunnsfag10 6405 58916 229
3Realfag, industri- og tekniske fag5 7167 07312 789
4Helse-, sosial- og idrettsfag4 0371 9605 997
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag2 8592 8355 694
6Økonomi og IKT-fag7868581 644
7Samferdsels- og kommunikasjonsfag319674993
8Estetiske fag og håndverksfag351117468
9Språkfag143144287
10Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag115159274
11Tjenesteyting og servicefag37946

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre realfag133
2Andre industri- og tekniske fag59
3Tillitsvalgte i arbeidslivet48
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag48
5Miljøvern18

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 266
2Andre industri- og tekniske fag2 179
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag1 616
4Andre realfag1 231
5Jus1 174

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet8 218
2Psykologi3 149
3Jus3 125
4Helse og omsorg1 835
5Bygg og anlegg1 282

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet9 938
2Jus3 299
3Helse og omsorg1 928
4Psykologi1 024
5Bygg og anlegg958

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet9 419
2Jus2 162
3Bygg og anlegg918
4Helse og omsorg759
5Andre industri- og tekniske fag685

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 551
2Andre industri- og tekniske fag837
3Bygg og anlegg829
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag581
5Jus429

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 4 kurs (0 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Aremark413322 67831,2
2Askvoll262422 1448,8
3Sør-Aurdal252361 4048,7
4Flatanger6573995,4
5Tynset174301533,0
6Selbu10874032,4
7Tolga330161,9
8Bamble231738041,6
9Alta313318781,5
10Oslo kommune94011 33232 2301,3
11Ås221307651,1
12Stavanger1483 6613 2351,0
13Ullensaker416481 5101,0
14Øyer585991,0
15Molde302434890,9
16Røros5602670,9
17Hol4853790,9
18Hyllestad15180,8
19Hole5762930,7
20Tromsø555321 3340,7
21Bodø353727520,7
22Folldal1840,7
23Arendal291901 0830,6
24Kristiansund141364180,6
25Evje og Hornnes29330,5