Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Akershus

4 717kurs
15 %tilrettelagte kurs
54 911deltakere
130 207kurstimer
195frivillige og ideelle organisasjoner
21 av 21kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akershus i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Akershus og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Akershus og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Akershus og hele landet

Studieforbund i Akershus

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Akershus 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1 05632 8868 408
2Musikkens studieforbund (MSF)55327 8777 503
3Studieforbundet Funkis (Funkis)97921 0659 281
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)39214 1305 778
5Kristelig studieforbund (K-stud)3569 5163 072
6Studieforbundet natur og miljø (N&M)3656 6613 441
7Studieforbundet Solidaritet (SO)214 440120
8Idrettens studieforbund (ISF)4164 2696 568
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)1704 1623 371
10Akademisk Studieforbund (AKS)1361 9515 183
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1271 5821 271
12Venstres studieforbund (VS)102982634
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)44686281

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akershus 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag12 5376 12718 664
2Organisasjons- og ledelsesfag7 9457 57915 524
3Helse-, sosial- og idrettsfag6 0882 5658 653
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 5122 0724 584
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag1 8901 7953 685
6Realfag, industri- og tekniske fag7401 7542 494
7Økonomi og IKT-fag294205499
8Samfunnsfag294128422
9Språkfag20385288
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag336598

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning1 956
2Andre humanistiske fag1 818
3Kristendom1 456
4Samspill1 366
5Teater, revy og drama584

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet713
2Instruktør-, trener- og lederutdanning606
3Andre industri- og tekniske fag342
4Jakt326
5Andre organisasjons- og ledelsesfag276

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 139
2Instruktør-, trener- og lederutdanning692
3Helse og omsorg433
4Bygg og anlegg349
5Jakt312

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 272
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 117
3Helse og omsorg558
4Sang, vokalmusikk og kor453
5Samspill425

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 268
2Sang, vokalmusikk og kor1 209
3Helse og omsorg906
4Samspill848
5Musikk537

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor3 156
2Helse og omsorg3 079
3Tekstil1 531
4Folkedans1 065
5Sosialpolitiske emner og rettigheter1 058

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 190 kurs (4 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Akershus

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akershus 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hurdal2956 8012 280101,5
2Jevnaker871 89585812,6
3Ullensaker46010 3207 63411,1
4Gjerdrum721 94268610,3
5Lillestrøm85720 84811 4419,6
6Frogn1352 0341 3098,4
7Nittedal2026 2731 6468,1
8Nordre Follo48914 7215 4718,0
9Ås1654 9492 1077,9
10Aurskog-Høland1262 6771 0247,1
11Vestby1173 3961 0696,3
12Eidsvoll1464 6471 2015,5
13Nannestad802 7307975,3
14Asker50717 3885 6445,3
15Nes1222 6511 2995,1
16Bærum52518 2766 8704,1
17Lørenskog1693 8931 7093,8
18Enebakk411 3793523,6
19Lunner276123393,0
20Rælingen531 6977152,8
21Nesodden421 0784602,1