Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2022Agder

2 482kurs
10 %tilrettelagte kurs
25 921deltakere
58 353kurstimer
137frivillige og ideelle organisasjoner
25 av 25kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Agder i 2022.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2022

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet4 229110 78140 60611,4
2Trøndelag4 392142 74348 4289,3
3Nordland2 19757 36221 0099,1
4Troms og Finnmark2 05855 09922 4908,5
5Agder2 48258 35325 9218,0
6Oslo5 468159 66290 9237,8
7Vestfold og Telemark3 29495 50936 0867,8
8Vestland4 895127 32156 5327,6
9Rogaland3 61989 24036 5187,4
10Møre og Romsdal1 94544 86622 2287,3
11Viken8 733246 321100 8556,9

Timer i perioden fra 2018 til 2022

Antall timer per år, i Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2018 til 2022

Antall kurs per år, i Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, i Agder og hele landet

Studieforbund i Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Agder 2022

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)65615 1185 285
2Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)32710 4562 736
3Musikkens studieforbund (MSF)2207 8803 448
4Studieforbundet Funkis (Funkis)4227 0613 838
5Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1635 8401 878
6Studieforbundet natur og miljø (N&M)2145 2421 808
7Idrettens studieforbund (ISF)1862 2122 239
8Akademisk Studieforbund (AKS)871 5302 827
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)61828435
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)48809302
11Studieforbundet AOF Norge (AOF)43695831
12Venstres studieforbund (VS)31402167
13Studieforbundet Solidaritet (SO)24280127

Studieforbundenes kurstimer i 2021 og 2022

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Agder 2022, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag4 7133 0007 713
2Organisasjons- og ledelsesfag3 4472 8346 281
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 5412 0424 583
4Helse-, sosial- og idrettsfag2 7001 1913 891
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7211 1971 918
6Realfag, industri- og tekniske fag260669929
7Samfunnsfag170148318
8Språkfag10138139
9Økonomi og IKT-fag7725102
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag153247

Deltakernes alder i perioden fra 2018 til 2022

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 943
2Instruktør-, trener- og lederutdanning638
3Andre humanistiske fag495
4Samspill476
5Jakt338

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom320
2Andre organisasjons- og ledelsesfag182
3Jakt175
4Andre industri- og tekniske fag166
5Idrettsfag159

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet496
2Instruktør-, trener- og lederutdanning346
3Kristendom236
4Helse og omsorg167
5Sang, vokalmusikk og kor138

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet804
2Instruktør-, trener- og lederutdanning416
3Kristendom342
4Sang, vokalmusikk og kor257
5Andre organisasjons- og ledelsesfag210

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet677
2Sang, vokalmusikk og kor545
3Helse og omsorg368
4Kristendom350
5Samspill224

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 839
2Sang, vokalmusikk og kor1 527
3Kristendom718
4Musikk468
5Folkedans441

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2022

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 88 kurs (4 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Agder 2022

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Evje og Hornnes651 96973317,8
2Bykle145839615,0
3Sirdal2528217713,8
4Lyngdal1292 7771 51512,3
5Grimstad2825 2572 60911,7
6Iveland1522621311,3
7Valle132147711,1
8Gjerstad2678125610,7
9Åseral999569,9
10Flekkefjord881 6877789,7
11Risør611 8484259,1
12Kristiansand94824 4419 9328,3
13Lindesnes1693 4231 6777,3
14Bygland8124617,1
15Arendal3197 1624 0047,0
16Tvedestrand411 0953836,7
17Lillesand701 3849286,2
18Farsund551 1746015,7
19Hægebostad9112665,3
20Åmli9336605,0
21Kvinesdal288552794,8
22Froland255982134,1
23Birkenes205772013,7
24Vegårshei71991023,3
25Vennesla471 1504793,1