Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Vestfold

1 419kurs
9 %tilrettelagte kurs
13 836deltakere
42 064kurstimer
92frivillige og ideelle organisasjoner
6 av 6kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Vestfold i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 29382 97632 3618,9
2Oslo5 148140 949101 6737,4
3Troms og Finnmark1 76547 32518 7417,3
4Trøndelag3 412102 77037 8807,2
5Nordland1 68742 34316 0107,0
6Agder2 13246 21620 5596,9
7Vestland4 039104 40744 3746,3
8Møre og Romsdal1 61133 30917 2426,1
9Vestfold og Telemark2 32271 79523 1885,5
10Rogaland2 53261 98226 6875,2
11Viken6 399173 54769 6755,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Vestfold og hele landet

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Vestfold og hele landet

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Vestfold og hele landet

Studieforbund i Vestfold

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Vestfold 2021

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)3107 9262 811
2Studieforbundet Solidaritet (SO)627 288287
3Musikkens studieforbund (MSF)1697 2662 123
4Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1635 7132 357
5Studieforbundet Funkis (Funkis)1704 0821 183
6Kristelig studieforbund (K-stud)1113 501856
7Idrettens studieforbund (ISF)1812 5321 820
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)1111 776767
9Venstres studieforbund (VS)871 005536
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)15305333
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)1428273
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1222086
13Akademisk Studieforbund (AKS)14168604

Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Vestfold 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 8982 1056 003
2Organisasjons- og ledelsesfag1 3791 8993 278
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag8488261 674
4Helse-, sosial- og idrettsfag8013131 114
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag578367945
6Realfag, industri- og tekniske fag91542633
7Språkfag7931110
8Samfunnsfag291140
9Økonomi og IKT-fag11920
10Tjenesteyting og servicefag12719

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre humanistiske fag987
2Samspill762
3Instruktør-, trener- og lederutdanning456
4Kristendom303
5Dans187

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning176
2Bygg og anlegg107
3Jakt67
4Samspill56
5Andre organisasjons- og ledelsesfag49

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning249
2Tillitsvalgte i arbeidslivet111
3Bygg og anlegg101
4Andre organisasjons- og ledelsesfag85
5Husdyrhold84

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning384
2Andre organisasjons- og ledelsesfag146
3Samspill144
4Tillitsvalgte i arbeidslivet113
5Musikk110

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor301
2Samspill241
3Musikk194
4Husdyrhold178
5Instruktør-, trener- og lederutdanning139

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor923
2Tekstil526
3Helse og omsorg518
4Musikk385
5Politisk skolering288

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 115 kurs (8 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Vestfold

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Vestfold 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Sandefjord45619 6394 6457,1
2Tønsberg3257 8573 2875,7
3Larvik2675 7942 3415,6
4Horten1533 0191 2915,6
5Holmestrand1093 1479504,4
6Færder1092 6081 3224,0