Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Troms

1 227kurs
5 %tilrettelagte kurs
13 370deltakere
34 157kurstimer
102frivillige og ideelle organisasjoner
21 av 21kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Troms i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 29382 97632 3618,9
2Oslo5 148140 949101 6737,4
3Troms og Finnmark1 76547 32518 7417,3
4Trøndelag3 412102 77037 8807,2
5Nordland1 68742 34316 0107,0
6Agder2 13246 21620 5596,9
7Vestland4 039104 40744 3746,3
8Møre og Romsdal1 61133 30917 2426,1
9Vestfold og Telemark2 32271 79523 1885,5
10Rogaland2 53261 98226 6875,2
11Viken6 399173 54769 6755,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Troms og hele landet

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Troms og hele landet

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Troms og hele landet

Studieforbund i Troms

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Troms 2021

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)2198 7832 510
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1274 5821 363
3Studieforbundet natur og miljø (N&M)1774 0321 374
4Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1554 0181 265
5Studieforbundet næring og samfunn (SNS)983 5581 399
6Studieforbundet Funkis (Funkis)962 259711
7Idrettens studieforbund (ISF)1452 1991 989
8Studieforbundet AOF Norge (AOF)1122 1761 716
9Samisk studieforbund (SOL)191 134125
10Kristelig studieforbund (K-stud)32887203
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)18229127
12Akademisk Studieforbund (AKS)20166525
13Venstres studieforbund (VS)913463

Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Troms 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag2 7331 7104 443
2Organisasjons- og ledelsesfag1 3712 8574 228
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7877691 556
4Realfag, industri- og tekniske fag1621 1741 336
5Helse-, sosial- og idrettsfag7522961 048
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag261257518
7Språkfag10361164
8Samfunnsfag191736
9Økonomi og IKT-fag61218
10Tjenesteyting og servicefag18018
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag055

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning381
2Arbeidsmiljø/verneombud352
3Andre humanistiske fag335
4Andre organisasjons- og ledelsesfag195
5Samspill194

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Arbeidsmiljø/verneombud824
2Jakt293
3Bygg og anlegg217
4Andre organisasjons- og ledelsesfag184
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag182

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Bygg og anlegg281
2Instruktør-, trener- og lederutdanning223
3Jakt140
4Sang, vokalmusikk og kor130
5Tillitsvalgte i arbeidslivet110

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning264
2Sang, vokalmusikk og kor261
3Bygg og anlegg208
4Andre organisasjons- og ledelsesfag139
5Samspill131

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor417
2Andre organisasjons- og ledelsesfag187
3Samspill172
4Bygg og anlegg155
5Musikk134

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor876
2Helse og omsorg477
3Tekstil212
4Musikk200
5Folkedans135

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 42 kurs (3 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Troms

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Troms 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Målselv1263 0971 43219,1
2Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono331 36120718,0
3Bardu631 25971215,9
4Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono2865216613,5
5Dyrøy132239812,2
6Sørreisa3791431910,7
7Senja1515 0981 67810,3
8Kvænangen11553519,4
9Nordreisa458763549,4
10Loabák - Lavangen9285738,8
11Salangen143811246,7
12Tromsø46312 7855 7336,0
13Lyngen153041045,4
14Tjeldsund213791875,0
15Skjervøy143061024,8
16Balsfjord267172304,7
17Gratangen5156654,6
18Harstad1123 4511 2564,5
19Kvæfjord114051063,9
20Karlsøy6186492,8
21Ibestad135110,8