Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Studieforbundet Solidaritet

309kurs
17 %tilrettelagte kurs
1 742deltakere
44 094kurstimer
15frivillige og ideelle organisasjoner
29 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Solidaritet i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vestfold og Telemark8013 6983820,2
2Rogaland825 0414400,2
3Innlandet398 9963430,1
4Oslo482 6192340,1
5Trøndelag227 1241110,0
6Viken296 1291600,0
7Agder688490,0
8Vestland3399230,0
9Troms og Finnmark0000,0
10Nordland0000,0
11Møre og Romsdal0000,0

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Solidaritet 2021

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Camphill Norge12520 152615
2Biologisk dynamisk forening Norge1910 99285
3Studieforbundet Solidaritet135 13767
4Norsk Seterkultur21 53611
5Norsk gardsost41 19818

Organisasjonenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Solidaritet 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag245187432
2Helse-, sosial- og idrettsfag289135424
3Estetiske fag og håndverksfag21754271
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag17392265
5Tjenesteyting og servicefag12041161
6Samfunnsfag8424108
7Språkfag461965
8Realfag, industri- og tekniske fag3912
9Økonomi og IKT-fag134

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag23
2Norsk som andrespråk20
3Jordbruk13
4Teater, revy og drama8
5Dans8

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag53
2Jus36
3Helseopplysning/kosthold26
4Hotell, restaurant, og storkjøkken25
5Andre samfunnsfaglige emner22

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold64
2Dans46
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag38
4Skogbruk20
5Norsk som andrespråk14

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold79
2Andre tros- og livssynsfag68
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag63
4Teater, revy og drama23
5Dans23

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Andre tros- og livssynsfag122
2Helseopplysning/kosthold113
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag58
4Tekstil24
5Jordbruk22

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold137
2Andre tros- og livssynsfag54
3Hotell, restaurant, og storkjøkken35
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag20
5Tekstil17

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 33 kurs (11 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet Solidaritet

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Solidaritet 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vindafjord604 7122956,9
2Tinn106 314551,8
3Stange317 6372991,5
4Sandefjord557 2232580,9
5Alvdal25080,8
6Ørland61 867300,6
7Løten41 198180,5
8Notodden550220,4
9Sør-Aurdal178130,3
10Steinkjer84 160340,3
11Ringerike83 498290,3
12Nittedal62 029430,2
13Ringebu13350,2
14Hvaler18490,2
15Stavanger223291450,2
16Hole11490,1
17Larvik657230,1
18Melhus218150,1
19Moss4127180,1
20Oslo482 6192340,1
21Skien346180,1
22Kristiansand688490,1
23Fredrikstad3298200,0
24Asker327130,0
25Trondheim61 079320,0