Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Studieforbundet næring og samfunn

1 025kurs
2 %tilrettelagte kurs
8 983deltakere
20 155kurstimer
28frivillige og ideelle organisasjoner
192 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet næring og samfunn i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nordland1133 0727180,5
2Troms og Finnmark1053 6701 4690,4
3Trøndelag1754 8491 0660,4
4Innlandet1201 4561 0680,3
5Møre og Romsdal678216270,3
6Agder599754170,2
7Vestland1011 5118650,2
8Vestfold og Telemark618084770,1
9Viken1581 9831 4670,1
10Rogaland345303040,1
11Oslo324805050,0

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2021

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Skogbrukets kursinstitutt4907 0063 167
2Frisknett AS1384 607721
3Norsk Fagutdanning AS803 3841 085
4Norges Kvinne- og Familieforbund611 308486
5Norsk Landbruksrådgiving1061 0111 073

Organisasjonenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7723 5984 370
2Realfag, industri- og tekniske fag1001 6251 725
3Organisasjons- og ledelsesfag6565651 221
4Estetiske fag og håndverksfag426193619
5Helse-, sosial- og idrettsfag362209571
6Samfunnsfag256106362
7Økonomi og IKT-fag412869
8Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag161127
9Tjenesteyting og servicefag14014
10Språkfag145

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Skogbruk746
2Andre samfunnsfaglige emner174
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner127
4Teater, revy og drama91
5Andre organisasjons- og ledelsesfag77

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Skogbruk464
2Jakt266
3Bygg og anlegg218
4Andre industri- og tekniske fag121
5Husdyrhold76

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Skogbruk463
2Bygg og anlegg277
3Jakt209
4Andre industri- og tekniske fag145
5Hagebruk, plantekultur og plantevern109

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Skogbruk410
2Bygg og anlegg211
3Jakt161
4Andre industri- og tekniske fag159
5Hagebruk, plantekultur og plantevern111

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Skogbruk307
2Andre industri- og tekniske fag161
3Bygg og anlegg146
4Hagebruk, plantekultur og plantevern108
5Arbeidsmiljø/verneombud101

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Skogbruk218
2Organisasjonskunnskap99
3Andre håndverksfag82
4Andre industri- og tekniske fag68
5Hagebruk, plantekultur og plantevern66

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 20 kurs (2 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nesna4392233225,3
2Hjartdal850495,1
3Senja702 8429584,8
4Rindal9178394,5
5Fyresdal438303,3
6Tingvoll892322,7
7Vegårshei5141262,3
8Gloppen12173632,0
9Flå223371,9
10Steinkjer462 0832501,9
11Sør-Aurdal535251,7
12Valle219141,7
13Vega266201,7
14Froland10219691,7
15Åmli365221,6
16Kragerø17234891,6
17Stjørdal375962221,5
18Vefsn20435931,5
19Iveland230121,5
20Jevnaker10105641,5
21Nes323283711,4
22Ringebu651321,4
23Heim8205351,3
24Solund11571,3
25Stor-Elvdal338111,3