Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Studieforbundet Livslang Læring

4 499kurs
1 %tilrettelagte kurs
59 576deltakere
150 535kurstimer
12frivillige og ideelle organisasjoner
256 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Livslang Læring i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo1 02237 47614 1821,5
2Vestland78425 2629 4741,2
3Innlandet42312 0995 5011,1
4Trøndelag42812 3076 2580,9
5Møre og Romsdal2125 8252 7150,8
6Rogaland34010 7914 0740,7
7Troms og Finnmark1635 5601 8300,7
8Nordland1444 5192 1860,6
9Vestfold og Telemark2348 2923 4380,6
10Viken61423 8048 2480,5
11Agder1354 6001 6700,4

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Studieforbundet Livslang Læring og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Studieforbundet Livslang Læring og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Livslang Læring og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Livslang Læring 2021

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Musikkorps Forbund2 75085 14041 685
2Studieorganisasjonen Folkeuniversitetet1 00250 1827 702
3Acem Studieorganisasjon1353 376590
4Maskinentreprenørenes Landsforbund1673 3254 358
5Nasjonalforeningen for folkehelsen1232 807775

Organisasjonenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Livslang Læring 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag24 23818 19542 433
2Språkfag2 9991 8024 801
3Realfag, industri- og tekniske fag3754 1054 480
4Helse-, sosial- og idrettsfag2 9031 1884 091
5Organisasjons- og ledelsesfag8656901 555
6Økonomi og IKT-fag686310996
7Samfunnsfag552180732
8Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag16335198
9Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag4695141
10Tjenesteyting og servicefag6648114
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag112435

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill12 907
2Instrumentalopplæring1 818
3Musikkteori567
4Dans439
5Bygg og anlegg253

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Samspill2 859
2Bygg og anlegg1 312
3Norsk som andrespråk986
4Instrumentalopplæring504
5Andre organisasjons- og ledelsesfag407

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Samspill2 103
2Norsk som andrespråk1 522
3Bygg og anlegg1 066
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag698
5Instrumentalopplæring240

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill4 224
2Bygg og anlegg739
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag650
4Norsk som andrespråk573
5Instrumentalopplæring466

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill7 425
2Bygg og anlegg719
3Instrumentalopplæring687
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag373
5Norsk som andrespråk195

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill6 624
2Andre IKT-fag801
3Instrumentalopplæring537
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag440
5Bygg og anlegg313

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 157 kurs (3 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet Livslang Læring

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Livslang Læring 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Jevnaker552 0402538,0
2Dovre141661345,6
3Løten358653894,6
4Salangen9188924,3
5Solund3102513,8
6Bremanger134571863,6
7Gulen8240643,5
8Ørsta384022693,5
9Lødingen7103913,5
10Folldal5170403,3
11Nordkapp10157863,3
12Alver943 1801 1343,2
13Etnedal4160353,2
14Høyanger122391583,0
15Hitra152971302,9
16Ulstein235242922,7
17Masfjorden4223212,4
18Rendalen4148312,3
19Evenes - Evenássi364322,3
20Aurland491862,3
21Rollag376192,2
22Osen250262,2
23Berlevåg280242,2
24Lillehammer611 3807392,1
25Moskenes273242,0