Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Rogaland

2 532kurs
6 %tilrettelagte kurs
26 687deltakere
61 982kurstimer
135frivillige og ideelle organisasjoner
22 av 23kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Rogaland i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 29382 97632 3618,9
2Oslo5 148140 949101 6737,4
3Troms og Finnmark1 76547 32518 7417,3
4Trøndelag3 412102 77037 8807,2
5Nordland1 68742 34316 0107,0
6Agder2 13246 21620 5596,9
7Vestland4 039104 40744 3746,3
8Møre og Romsdal1 61133 30917 2426,1
9Vestfold og Telemark2 32271 79523 1885,5
10Rogaland2 53261 98226 6875,2
11Viken6 399173 54769 6755,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Rogaland og hele landet

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Rogaland og hele landet

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Rogaland og hele landet

Studieforbund i Rogaland

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Rogaland 2021

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)67415 8374 150
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)34010 7914 074
3Musikkens studieforbund (MSF)2688 3423 485
4Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2826 1052 411
5Studieforbundet Solidaritet (SO)825 041440
6Studieforbundet AOF Norge (AOF)1053 4391 457
7Idrettens studieforbund (ISF)2763 3464 257
8Studieforbundet Funkis (Funkis)1503 0081 318
9Studieforbundet natur og miljø (N&M)1352 2361 290
10Akademisk Studieforbund (AKS)971 7703 044
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)661 068351
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)34530304
13Venstres studieforbund (VS)23469106

Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Rogaland 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag5 4223 5038 925
2Organisasjons- og ledelsesfag4 2024 2998 501
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag1 8891 7363 625
4Helse-, sosial- og idrettsfag1 5608402 400
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag9561 1372 093
6Realfag, industri- og tekniske fag169284453
7Språkfag19864262
8Samfunnsfag13360193
9Tjenesteyting og servicefag11041151
10Økonomi og IKT-fag53861
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag22123

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill1 472
2Andre humanistiske fag1 072
3Instruktør-, trener- og lederutdanning827
4Kristendom600
5Instrumentalopplæring422

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom419
2Instruktør-, trener- og lederutdanning356
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag211
4Andre organisasjons- og ledelsesfag192
5Samspill172

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning747
2Tillitsvalgte i arbeidslivet508
3Kristendom341
4Helse og omsorg328
5Sang, vokalmusikk og kor261

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning1 064
2Tillitsvalgte i arbeidslivet748
3Andre organisasjons- og ledelsesfag422
4Sang, vokalmusikk og kor365
5Kristendom327

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor494
2Tillitsvalgte i arbeidslivet419
3Samspill402
4Instruktør-, trener- og lederutdanning347
5Kristendom298

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 259
2Helse og omsorg609
3Kristendom493
4Tekstil338
5Samspill333

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 202 kurs (8 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Rogaland

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Rogaland 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vindafjord855 0454679,8
2Kvitsøy484277,9
3Stavanger99322 62112 6866,9
4Eigersund931 9561 0806,3
5Haugesund2196 2332 3035,9
61102 1417725,8
7Tysvær611 5155245,5
8Time992 3439825,2
9Hjelmeland134821285,0
10Bjerkreim14148965,0
11Strand561 7144164,3
12Sola1153 4589444,2
13Lund133041064,1
14Sokndal131081124,0
15Karmøy1663 5291 6693,9
16Sandnes3126 6852 8083,9
17Suldal143251843,7
18Sauda163851833,5
19Klepp641 3165963,2
20Gjesdal386853593,1
21Randaberg328832352,8
22Bokn222102,3
23Utsira0000,0