Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Østfold

1 503kurs
14 %tilrettelagte kurs
16 333deltakere
44 693kurstimer
112frivillige og ideelle organisasjoner
12 av 12kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Østfold i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 29382 97632 3618,9
2Oslo5 148140 949101 6737,4
3Troms og Finnmark1 76547 32518 7417,3
4Trøndelag3 412102 77037 8807,2
5Nordland1 68742 34316 0107,0
6Agder2 13246 21620 5596,9
7Vestland4 039104 40744 3746,3
8Møre og Romsdal1 61133 30917 2426,1
9Vestfold og Telemark2 32271 79523 1885,5
10Rogaland2 53261 98226 6875,2
11Viken6 399173 54769 6755,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Østfold og hele landet

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Østfold og hele landet

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Østfold og hele landet

Studieforbund i Østfold

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Østfold 2021

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet AOF Norge (AOF)1409 7171 209
2Musikkens studieforbund (MSF)1957 2832 655
3Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2136 5091 823
4Kristelig studieforbund (K-stud)1925 6801 638
5Studieforbundet Funkis (Funkis)2365 6211 054
6Studieforbundet Livslang Læring (SLL)822 9901 458
7Studieforbundet natur og miljø (N&M)1292 4441 040
8Idrettens studieforbund (ISF)1652 1261 958
9Senterpartiets Studieforbund (SpS)24553146
10Studieforbundet Solidaritet (SO)954558
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)39518250
12Akademisk Studieforbund (AKS)655122 977
13Venstres studieforbund (VS)1419567

Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Østfold 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag3 1572 6305 787
2Estetiske fag og håndverksfag3 4462 2225 668
3Helse-, sosial- og idrettsfag6849051 589
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag7957631 558
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag6087961 404
6Samfunnsfag6741108
7Økonomi og IKT-fag532679
8Realfag, industri- og tekniske fag433376
9Språkfag401757
10Tjenesteyting og servicefag437

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre humanistiske fag736
2Instruktør-, trener- og lederutdanning526
3Kristendom313
4Samspill258
5Teater, revy og drama118

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning256
2Tillitsvalgte i arbeidslivet182
3Jakt89
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag77
5Samspill67

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet774
2Instruktør-, trener- og lederutdanning380
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag184
4Sang, vokalmusikk og kor108
5Jakt83

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 072
2Instruktør-, trener- og lederutdanning341
3Samspill272
4Sang, vokalmusikk og kor228
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag182

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet924
2Sang, vokalmusikk og kor472
3Samspill361
4Instruktør-, trener- og lederutdanning189
5Husdyrhold125

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 323
2Helse og omsorg645
3Samspill420
4Folkedans328
5Tillitsvalgte i arbeidslivet328

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 189 kurs (13 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Østfold

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Østfold 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Aremark515972 57238,5
2Skiptvet306063617,8
3Råde527625226,9
4Halden1808 3511 4195,7
5Sarpsborg3138 8203 3765,5
6Indre Østfold2337 0811 7305,2
7Rakkestad427884065,1
8Moss2295 5732 4264,6
9Våler (Viken)248412294,1
10Fredrikstad32710 7603 1003,9
11Hvaler153831393,2
12Marker7131531,9