Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Oslo

5 148kurs
5 %tilrettelagte kurs
101 673deltakere
140 949kurstimer
221frivillige og ideelle organisasjoner
1 av 1kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Oslo i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 29382 97632 3618,9
2Oslo5 148140 949101 6737,4
3Troms og Finnmark1 76547 32518 7417,3
4Trøndelag3 412102 77037 8807,2
5Nordland1 68742 34316 0107,0
6Agder2 13246 21620 5596,9
7Vestland4 039104 40744 3746,3
8Møre og Romsdal1 61133 30917 2426,1
9Vestfold og Telemark2 32271 79523 1885,5
10Rogaland2 53261 98226 6875,2
11Viken6 399173 54769 6755,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Oslo og hele landet

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Oslo og hele landet

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Oslo og hele landet

Studieforbund i Oslo

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Oslo 2021

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)64640 1937 259
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1 02237 47614 182
3Akademisk Studieforbund (AKS)1 37216 88755 209
4Kristelig studieforbund (K-stud)51013 9163 104
5Idrettens studieforbund (ISF)5539 66411 129
6Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2366 5302 811
7Studieforbundet Funkis (Funkis)3776 2663 160
8Studieforbundet AOF Norge (AOF)1193 1371 793
9Studieforbundet natur og miljø (N&M)1402 9671 622
10Studieforbundet Solidaritet (SO)482 619234
11Venstres studieforbund (VS)81635560
12Studieforbundet næring og samfunn (SNS)32480505
13Senterpartiets Studieforbund (SpS)12179105

Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Oslo 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag20 81215 29136 103
2Realfag, industri- og tekniske fag5 7659 43815 203
3Samfunnsfag9 6124 45914 071
4Estetiske fag og håndverksfag7 8285 22813 056
5Helse-, sosial- og idrettsfag5 2162 5807 796
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag2 4542 3214 775
7Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 1931 5563 749
8Språkfag2 2231 3143 537
9Økonomi og IKT-fag9679401 907
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag4459041 349
11Tjenesteyting og servicefag7453127

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning2 237
2Andre humanistiske fag1 614
3Samspill1 603
4Andre organisasjons- og ledelsesfag774
5Musikk506

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 378
2Instruktør-, trener- og lederutdanning1 593
3Psykologi1 520
4Bygg og anlegg1 412
5Andre organisasjons- og ledelsesfag1 182

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 947
2Jus2 480
3Psykologi2 373
4Bygg og anlegg2 185
5Helse og omsorg1 845

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet5 327
2Jus2 129
3Instruktør-, trener- og lederutdanning1 841
4Bygg og anlegg1 632
5Helse og omsorg1 428

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 473
2Jus1 969
3Bygg og anlegg1 432
4Andre organisasjons- og ledelsesfag1 132
5Sang, vokalmusikk og kor1 122

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor2 013
2Tillitsvalgte i arbeidslivet1 595
3Bygg og anlegg1 072
4Andre industri- og tekniske fag896
5Helse og omsorg862

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 330 kurs (6 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.