Kursstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021KD-studieforbund

8 687kurs
2 %tilrettelagte kurs
167 265deltakere
231 516kurstimer
81frivillige og ideelle organisasjoner
304 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i KD-studieforbund i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo2 54557 98071 6893,7
2Troms og Finnmark45012 2297 0741,9
3Innlandet65916 7339 9541,8
4Vestland1 09630 30517 5201,7
5Trøndelag74720 66411 1771,6
6Nordland3428 8394 7361,4
7Møre og Romsdal3407 4674 8731,3
8Rogaland57616 5308 8791,2
9Agder3519 4685 0751,1
10Viken1 19240 47220 1031,0
11Vestfold og Telemark38910 8296 1850,9

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i KD-studieforbund og alle studieforbund

Studieforbund i KD-studieforbund

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i KD-studieforbund 2021

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)4 499150 53559 576
2Studieforbundet AOF Norge (AOF)1 01031 81314 980
3Akademisk Studieforbund (AKS)2 15329 01383 726
4Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1 02520 1558 983

Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i KD-studieforbund 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag33 30319 55952 862
2Estetiske fag og håndverksfag25 42518 69644 121
3Realfag, industri- og tekniske fag7 77115 09322 864
4Samfunnsfag10 4274 77615 203
5Helse-, sosial- og idrettsfag7 0843 84210 926
6Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag3 8296 78010 609
7Språkfag3 2391 9525 191
8Økonomi og IKT-fag1 6261 3923 018
9Samferdsels- og kommunikasjonsfag5241 0621 586
10Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag321317638
11Tjenesteyting og servicefag15097247

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill12 907
2Instrumentalopplæring1 818
3Skogbruk746
4Musikkteori567
5Dans441

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet4 990
2Samspill2 861
3Bygg og anlegg2 419
4Andre industri- og tekniske fag2 375
5Psykologi1 659

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet10 367
2Bygg og anlegg3 106
3Psykologi2 565
4Helse og omsorg2 553
5Jus2 502

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet12 781
2Samspill4 228
3Bygg og anlegg2 365
4Jus2 141
5Andre industri- og tekniske fag1 719

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet10 840
2Samspill7 426
3Bygg og anlegg2 116
4Jus1 984
5Andre industri- og tekniske fag1 477

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill6 631
2Tillitsvalgte i arbeidslivet3 696
3Bygg og anlegg1 460
4Andre industri- og tekniske fag1 169
5Andre IKT-fag842

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 235 kurs (3 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i KD-studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i KD-studieforbund 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Aremark453312 52134,0
2Nesna4392233225,3
3Sør-Aurdal343561 65711,7
4Bardu397804819,9
5Jevnaker672 2053779,8
6Målselv461 0947817,0
7Dovre172071526,8
8Ulvik71911656,6
9Askvoll161726495,3
10Røros291 0223985,2
11Hjartdal850495,1
12Solund4117585,1
13Senja742 9541 0125,0
14Løten378953984,9
15Selbu193805464,7
16Rindal9178394,5
17Salangen9188924,3
18Etnedal5168394,0
19Tynset224942654,0
20Gulen9252724,0
21Høyanger152771743,7
22Stjørdal891 8801 0733,7
23Bremanger134571863,6
24Ørsta394102843,6
25Oslo2 50757 73370 3333,6