Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Kristelig studieforbund

3 647kurs
0 %tilrettelagte kurs
26 761deltakere
89 894kurstimer
58frivillige og ideelle organisasjoner
168 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Kristelig studieforbund i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Agder61912 4584 7082,0
2Rogaland67415 8374 1501,4
3Oslo51013 9163 1040,7
4Innlandet2446 4202 5200,7
5Vestland4139 5812 8650,6
6Vestfold og Telemark2266 1921 6360,5
7Viken57017 0844 9660,5
8Trøndelag1953 6291 3640,4
9Møre og Romsdal1052 4838610,4
10Nordland531 3093500,2
11Troms og Finnmark389852370,2

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Kristelig studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Kristelig studieforbund 2021

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Pinsebevegelsen81622 6565 064
2Den norske kirke55114 1745 367
3Stiftelsen Ungdom i Oppdrag856 344668
4Kristent Interkulturelt Arbeid686 149379
5Normisjon3745 5572 056

Organisasjonenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Kristelig studieforbund 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag9 4687 09816 566
2Estetiske fag og håndverksfag1 9701 2153 185
3Helse-, sosial- og idrettsfag1 2531 5002 753
4Organisasjons- og ledelsesfag1 6949522 646
5Samfunnsfag453191644
6Språkfag487149636
7Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag145147292
8Økonomi og IKT-fag35439

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom6 646
2Idrettsfag868
3Andre organisasjons- og ledelsesfag819
4Sang, vokalmusikk og kor345
5Etikk191

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom2 363
2Andre organisasjons- og ledelsesfag580
3Sang, vokalmusikk og kor232
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag200
5Andre samfunnsfaglige emner157

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 853
2Andre helse-, sosial- og idrettsfag476
3Sang, vokalmusikk og kor252
4Norsk som andrespråk223
5Andre organisasjons- og ledelsesfag213

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 539
2Andre helse-, sosial- og idrettsfag374
3Andre organisasjons- og ledelsesfag305
4Sang, vokalmusikk og kor258
5Norsk som andrespråk178

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 354
2Sang, vokalmusikk og kor376
3Andre organisasjons- og ledelsesfag286
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag271
5Andre samfunnsfaglige emner81

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Kristendom2 492
2Sang, vokalmusikk og kor724
3Andre organisasjons- og ledelsesfag269
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag192
5Andre samfunnsfaglige emner157

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 599 kurs (16 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Kristelig studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Kristelig studieforbund 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hemsedal481 20565718,9
2Lom2370415510,4
3Grimstad1862 1161 3987,8
4Hurdal224941897,8
5Seljord202201486,9
6Iveland6741324,5
7Flesberg12504614,4
8771 2864484,0
9Drangedal135321183,2
10Råde241762433,2
11Bø (Nordland)891603,1
12Strand401 1652423,1
13Kristiansand3127 8472 1032,8
14Ulstein234483042,7
15Halden732 6734982,3
16Øyer11561962,2
17Våler (Viken)125921072,1
18Grane351202,1
19Lyngdal196311421,8
20Ringebu8801091,8
21Ringsaker635316891,8
22Stavanger2505 8791 4101,7
23Sirdal344171,7
24Rennebu424901,6
25Sandnes1232 8386931,5