Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Studieforbundet Funkis

5 112kurs
59 %tilrettelagte kurs
35 735deltakere
99 223kurstimer
69frivillige og ideelle organisasjoner
239 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Funkis i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nordland43511 0862 7021,8
2Innlandet6319 2433 2651,7
3Trøndelag71814 3245 6681,5
4Agder3595 2882 6331,2
5Møre og Romsdal2974 8932 1631,1
6Viken1 13824 6867 9610,9
7Vestland54010 6273 4090,8
8Troms og Finnmark1843 6801 1790,8
9Vestfold og Telemark2836 1222 2770,7
10Oslo3776 2663 1600,5
11Rogaland1503 0081 3180,3

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Funkis og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Funkis 2021

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Blindeforbund1 36132 9764 824
2Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke1 17225 4448 684
3Norsk Revmatikerforbund1 26020 1239 171
4Achilles international of Norway663 434161
5Hørselshemmedes Landsforbund2433 1102 800

Organisasjonenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Funkis 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Helse-, sosial- og idrettsfag19 1857 98427 169
2Organisasjons- og ledelsesfag3 0051 5574 562
3Estetiske fag og håndverksfag1 6423922 034
4Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag7653611 126
5Samfunnsfag25094344
6Språkfag23081311
7Økonomi og IKT-fag11574189

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg440
2Organisasjonskunnskap86
3Engelsk37
4Sosialpolitiske emner og rettigheter36
5Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner8

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg595
2Sosialpolitiske emner og rettigheter163
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner124
4Organisasjonskunnskap109
5Tegnspråk68

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 130
2Sosialpolitiske emner og rettigheter256
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner154
4Organisasjonskunnskap130
5Tegnspråk37

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 915
2Sosialpolitiske emner og rettigheter467
3Organisasjonskunnskap308
4Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner287
5Andre estetiske fag125

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg3 366
2Sosialpolitiske emner og rettigheter705
3Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner559
4Organisasjonskunnskap498
5Andre estetiske fag183

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg15 439
2Sosialpolitiske emner og rettigheter2 234
3Organisasjonskunnskap1 150
4Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner1 081
5historie916

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 1 263 kurs (25 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet Funkis

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Funkis 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Evenes - Evenássi1545 800674116,3
2Hurdal2245 7621 22178,9
3Alvdal8892738236,6
4Røros1011 14691918,2
5Holtålen2426910112,2
6Åseral9207179,7
7Lierne12354929,0
8Sømna173561188,5
9Askøy2024 3817706,8
10Sel38258686,8
11Tynset364111536,5
12Åfjord277211926,3
13Kviteseid153891556,2
14Risør412382086,1
15Øksnes263881545,9
16Folldal8182455,3
17Vang74274,5
18Hol19399504,3
19Våler (Innlandet)15443654,2
20Fjord1060624,0
21Loabák - Lavangen497313,9
22Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono874533,9
23Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono7299453,8
24Lillehammer1056435073,7
25Grue162381793,5