Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Finnmark

538kurs
18 %tilrettelagte kurs
5 371deltakere
13 168kurstimer
58frivillige og ideelle organisasjoner
17 av 18kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Finnmark i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 29382 97632 3618,9
2Oslo5 148140 949101 6737,4
3Troms og Finnmark1 76547 32518 7417,3
4Trøndelag3 412102 77037 8807,2
5Nordland1 68742 34316 0107,0
6Agder2 13246 21620 5596,9
7Vestland4 039104 40744 3746,3
8Møre og Romsdal1 61133 30917 2426,1
9Vestfold og Telemark2 32271 79523 1885,5
10Rogaland2 53261 98226 6875,2
11Viken6 399173 54769 6755,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Finnmark og hele landet

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Finnmark og hele landet

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Finnmark og hele landet

Studieforbund i Finnmark

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Finnmark 2021

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Samisk studieforbund (SOL)383 430174
2Musikkens studieforbund (MSF)792 484768
3Studieforbundet natur og miljø (N&M)1182 138957
4Studieforbundet Funkis (Funkis)881 421468
5Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)621 228507
6Studieforbundet Livslang Læring (SLL)36978467
7Idrettens studieforbund (ISF)42396343
8Akademisk Studieforbund (AKS)323511 255
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)18306279
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)713727
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)711270
12Kristelig studieforbund (K-stud)69834
13Venstres studieforbund (VS)58922

Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Finnmark 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag1 3787002 078
2Estetiske fag og håndverksfag1 2024191 621
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag522426948
4Helse-, sosial- og idrettsfag23589324
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag14994243
6Økonomi og IKT-fag38947
7Samfunnsfag291342
8Realfag, industri- og tekniske fag151328
9Språkfag20525
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag31215

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre humanistiske fag104
2Andre organisasjons- og ledelsesfag89
3Instruktør-, trener- og lederutdanning75
4Jakt74
5Arbeidsmiljø/verneombud19

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Jakt172
2Tillitsvalgte i arbeidslivet125
3Husdyrhold82
4Arbeidsmiljø/verneombud47
5Instruktør-, trener- og lederutdanning45

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet289
2Jakt82
3Husdyrhold79
4Sang, vokalmusikk og kor48
5Førstehjelp37

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet472
2Sang, vokalmusikk og kor100
3Husdyrhold70
4Samspill57
5Organisasjonskunnskap42

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet387
2Sang, vokalmusikk og kor190
3Samspill165
4Husdyrhold67
5Andre håndverksfag58

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor266
2Helse og omsorg155
3Tillitsvalgte i arbeidslivet129
4Samspill90
5historie79

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 65 kurs (12 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Finnmark

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Finnmark 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Porsanger - Porsángu - Porsanki5093841112,8
2Sør-Varanger1011 78974610,0
3Guovdageaidnu - Kautokeino272 1181459,2
4Alta1774 1652 2728,5
5Vardø152481527,7
6Deatnu - Tana203801797,1
7Vadsø368972846,4
8Nordkapp193121356,2
9Unjárga - Nesseby5139225,7
10Hammerfest591 2657945,2
11Kárásjohka - Karasjok132921074,9
12Berlevåg4126364,3
13Lebesby4196263,1
14Loppa216092,3
15Båtsfjord4107351,8
16Hasvik130131,0
17Gamvik1650,9
18Måsøy0000,0