Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Buskerud

1 468kurs
12 %tilrettelagte kurs
14 500deltakere
41 545kurstimer
105frivillige og ideelle organisasjoner
18 av 18kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Buskerud i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 29382 97632 3618,9
2Oslo5 148140 949101 6737,4
3Troms og Finnmark1 76547 32518 7417,3
4Trøndelag3 412102 77037 8807,2
5Nordland1 68742 34316 0107,0
6Agder2 13246 21620 5596,9
7Vestland4 039104 40744 3746,3
8Møre og Romsdal1 61133 30917 2426,1
9Vestfold og Telemark2 32271 79523 1885,5
10Rogaland2 53261 98226 6875,2
11Viken6 399173 54769 6755,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Buskerud og hele landet

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Buskerud og hele landet

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Buskerud og hele landet

Studieforbund i Buskerud

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Buskerud 2021

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)2307 6832 502
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1637 5082 079
3Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1885 2631 691
4Studieforbundet Funkis (Funkis)2205 1181 429
5Studieforbundet natur og miljø (N&M)2294 1011 730
6Studieforbundet Solidaritet (SO)113 52846
7Kristelig studieforbund (K-stud)1213 4411 408
8Idrettens studieforbund (ISF)1322 0811 682
9Studieforbundet AOF Norge (AOF)36755723
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)42702254
11Studieforbundet næring og samfunn (SNS)44551397
12Venstres studieforbund (VS)36534176
13Akademisk Studieforbund (AKS)16280383

Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Buskerud 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 1412 2615 402
2Organisasjons- og ledelsesfag1 7301 9103 640
3Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7839351 718
4Helse-, sosial- og idrettsfag1 1445021 646
5Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag8517721 623
6Realfag, industri- og tekniske fag44140184
7Språkfag8546131
8Økonomi og IKT-fag462773
9Samfunnsfag381755
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag81422
11Tjenesteyting og servicefag516

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre humanistiske fag592
2Instruktør-, trener- og lederutdanning446
3Kristendom381
4Andre organisasjons- og ledelsesfag351
5Samspill337

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Musikk148
2Kristendom143
3Jakt142
4Tillitsvalgte i arbeidslivet134
5Instruktør-, trener- og lederutdanning97

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning244
2Tillitsvalgte i arbeidslivet212
3Kristendom156
4Jakt133
5Sang, vokalmusikk og kor118

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning269
2Tillitsvalgte i arbeidslivet216
3Sang, vokalmusikk og kor168
4Musikk151
5Jakt147

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill366
2Sang, vokalmusikk og kor365
3Tillitsvalgte i arbeidslivet199
4Musikk167
5Helse og omsorg166

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor786
2Helse og omsorg691
3Samspill373
4Musikk323
5Folkedans236

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 125 kurs (9 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Buskerud

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Buskerud 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Hemsedal751 87783529,5
2Flå2646933524,8
3Rollag2385415516,6
4Gol661 83858014,2
5Nore og Uvdal3457921614,1
6Krødsherad2533421011,3
7Hol431 2862589,7
8Ål458813889,7
9Flesberg246701638,8
10Nesbyen225701526,7
11Kongsberg1754 2651 9816,3
12Hole438454246,3
13Modum831 4087815,9
14Øvre Eiker1062 8019195,4
15Ringerike1406 8701 3124,5
16Drammen43713 6624 7744,3
17Lier922 0169433,4
18Sigdal9320742,6