Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Studieforbundet AOF Norge

1 010kurs
5 %tilrettelagte kurs
14 980deltakere
31 813kurstimer
16frivillige og ideelle organisasjoner
109 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet AOF Norge i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Troms og Finnmark1302 4821 9950,5
2Rogaland1053 4391 4570,2
3Viken25812 7763 4660,2
4Nordland498967240,2
5Trøndelag822 7751 3750,2
6Oslo1193 1371 7930,2
7Vestland1062 2991 7370,2
8Innlandet501 1307980,1
9Vestfold og Telemark521 3627890,1
10Agder369634900,1
11Møre og Romsdal235543560,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Studieforbundet AOF Norge og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet AOF Norge 2021

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet AOF Norge40021 8844 378
2Fagforbundet2223 8873 976
3Fellesforbundet1532 4782 609
4Handel og Kontor i Norge51811766
5EL & IT Forbundet52742926

Organisasjonenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet AOF Norge 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag5 8197 16812 987
2Estetiske fag og håndverksfag381240621
3Helse-, sosial- og idrettsfag25557312
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag75236311
5Realfag, industri- og tekniske fag118102220
6Økonomi og IKT-fag9870168
7Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag48119167
8Tjenesteyting og servicefag7049119
9Språkfag521870
10Samfunnsfag325

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Arbeidsmiljø/verneombud426
2Tillitsvalgte i arbeidslivet109
3Teater, revy og drama51
4Organisasjonskunnskap50
5Andre estetiske fag48

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 297
2Arbeidsmiljø/verneombud968
3Organisasjonskunnskap442
4Jakt106
5Andre estetiske fag71

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet1 951
2Organisasjonskunnskap628
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag102
4Arbeidsmiljø/verneombud92
5Jakt76

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 091
2Organisasjonskunnskap734
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag97
4Arbeidsmiljø/verneombud72
5Bygg og anlegg55

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet2 004
2Organisasjonskunnskap944
3Arbeidsmiljø/verneombud61
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag55
5Andre IKT-fag49

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet634
2Organisasjonskunnskap452
3Andre IKT-fag36
4Andre estetiske fag30
5Teater, revy og drama21

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 54 kurs (5 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Studieforbundet AOF Norge

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet AOF Norge 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Bardu356814368,8
2Målselv398977365,9
3Ulvik4961243,8
4Røros208653203,6
5Sørreisa5136311,4
6Gol61161551,3
7Saltdal460630,9
8Valle11050,9
9Hvaler441360,9
10Sarpsborg481 9606420,8
11Fredrikstad663 9743990,8
12Porsanger - Porsángu - Porsanki372640,8
13Alta131871900,6
14Haugesund231 4312180,6
15Hamar194203210,6
16Bodø315714860,6
17Stjørdal142812700,6
18Sortland - Suortá6117770,6
19Skien299183040,5
20Ullensaker214214190,5
21Nordre Follo311 1855670,5
22Halden163 466990,5
23Skjåk113260,5
24Gulen11280,4
25Dovre11870,4