Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Akademisk Studieforbund

2 153kurs
1 %tilrettelagte kurs
83 726deltakere
29 013kurstimer
25frivillige og ideelle organisasjoner
75 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Akademisk Studieforbund i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Oslo1 37216 88755 2092,0
2Agder1212 9302 4980,4
3Troms og Finnmark525171 7800,2
4Rogaland971 7703 0440,2
5Innlandet662 0482 5870,2
6Vestland1051 2335 4440,2
7Nordland363521 1080,1
8Møre og Romsdal382671 1750,1
9Trøndelag627332 4780,1
10Viken1621 9096 9220,1
11Vestfold og Telemark423671 4810,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Akademisk Studieforbund og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Akademisk Studieforbund 2021

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Tekna - Teknisk naturvitenskapelig forening6065 68929 407
2Norsk Psykologforening2204 2815 709
3Norsk Sykepleierforbund2713 4027 835
4Utdanningsforbundet3582 86016 543
5Aftenskolen Agder622 565464

Organisasjonenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Akademisk Studieforbund 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Organisasjons- og ledelsesfag25 96311 13637 099
2Realfag, industri- og tekniske fag7 1789 26116 439
3Samfunnsfag9 6164 48814 104
4Helse-, sosial- og idrettsfag3 5642 3885 952
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag2 9362 8515 787
6Økonomi og IKT-fag8019841 785
7Samferdsels- og kommunikasjonsfag5131 0381 551
8Estetiske fag og håndverksfag38068448
9Språkfag187128315
10Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag94152246

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre industri- og tekniske fag81
2Tillitsvalgte i arbeidslivet77
3Andre realfag68
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag20
5Tegning, maling, grafikk15

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 693
2Andre industri- og tekniske fag2 250
3Psykologi1 656
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag1 471
5Jus1 070

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet8 416
2Psykologi2 555
3Jus2 473
4Helse og omsorg2 387
5Bygg og anlegg1 708

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet10 690
2Jus2 117
3Helse og omsorg1 561
4Andre industri- og tekniske fag1 553
5Bygg og anlegg1 360

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet8 836
2Jus1 964
3Andre industri- og tekniske fag1 308
4Bygg og anlegg1 220
5Helse og omsorg800

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet3 062
2Andre industri- og tekniske fag1 101
3Bygg og anlegg1 095
4Jus733
5Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag448

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 4 kurs (0 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Akademisk Studieforbund

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Akademisk Studieforbund 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Aremark453312 52134,0
2Sør-Aurdal262581 5889,0
3Askvoll111145683,7
4Selbu131364713,2
5Oslo1 33416 64053 8531,9
6Tynset101921071,8
7Bamble221627751,6
8Alta262408831,2
9Arendal372121 3130,8
10Kristiansand772 6758440,7
11Stavanger921 7112 9250,6
12Øyer343490,6
13Ullensaker233251 1580,6
14Ås11592290,5
15Lurøy1850,5
16Hammerfest61113720,5
17Ålesund332451 0950,5
18Hol254350,5
19Vestby81012180,4
20Meråker17390,4
21Hemsedal11050,4
22Bergen901 0694 7550,3
23Øystre Slidre11680,3
24Moss151583610,3
25Jevnaker260600,3