Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2021Agder

2 132kurs
9 %tilrettelagte kurs
20 559deltakere
46 216kurstimer
128frivillige og ideelle organisasjoner
25 av 25kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Agder i 2021.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2021

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 29382 97632 3618,9
2Oslo5 148140 949101 6737,4
3Troms og Finnmark1 76547 32518 7417,3
4Trøndelag3 412102 77037 8807,2
5Nordland1 68742 34316 0107,0
6Agder2 13246 21620 5596,9
7Vestland4 039104 40744 3746,3
8Møre og Romsdal1 61133 30917 2426,1
9Vestfold og Telemark2 32271 79523 1885,5
10Rogaland2 53261 98226 6875,2
11Viken6 399173 54769 6755,1

Timer i perioden fra 2017 til 2021

Antall timer per år, i Agder og hele landet

Kurs i perioden fra 2017 til 2021

Antall kurs per år, i Agder og hele landet

Deltakere i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, i Agder og hele landet

Studieforbund i Agder

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Agder 2021

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Kristelig studieforbund (K-stud)61912 4584 708
2Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)2357 1501 859
3Studieforbundet Funkis (Funkis)3595 2882 633
4Musikkens studieforbund (MSF)1804 7762 529
5Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1354 6001 670
6Studieforbundet natur og miljø (N&M)1783 8381 423
7Akademisk Studieforbund (AKS)1212 9302 498
8Idrettens studieforbund (ISF)1612 2442 047
9Studieforbundet næring og samfunn (SNS)59975417
10Studieforbundet AOF Norge (AOF)36963490
11Senterpartiets Studieforbund (SpS)21482108
12Venstres studieforbund (VS)22424128
13Studieforbundet Solidaritet (SO)68849

Studieforbundenes kurstimer i 2020 og 2021

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Agder 2021, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 3592 2495 608
2Organisasjons- og ledelsesfag2 3602 3524 712
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag2 1221 8123 934
4Helse-, sosial- og idrettsfag2 2181 0123 230
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag7781 0811 859
6Realfag, industri- og tekniske fag116328444
7Samfunnsfag232111343
8Språkfag183102285
9Økonomi og IKT-fag543690
10Samferdsels- og kommunikasjonsfag183654

Deltakernes alder i perioden fra 2017 til 2021

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Kristendom1 407
2Instruktør-, trener- og lederutdanning549
3Andre humanistiske fag530
4Samspill408
5Idrettsfag314

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Kristendom288
2Instruktør-, trener- og lederutdanning178
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag167
4Jakt132
5Samspill124

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Instruktør-, trener- og lederutdanning370
2Kristendom286
3Tillitsvalgte i arbeidslivet278
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag210
5Sang, vokalmusikk og kor118

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet615
2Instruktør-, trener- og lederutdanning463
3Kristendom388
4Sang, vokalmusikk og kor250
5Samspill167

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Tillitsvalgte i arbeidslivet426
2Sang, vokalmusikk og kor420
3Kristendom348
4Helse og omsorg323
5Samspill232

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helse og omsorg1 406
2Sang, vokalmusikk og kor905
3Kristendom595
4Musikk325
5Tekstil285

Deltakere pr. kurs

Statistikken viser alle deltakere over 14 år, som har vært tilstede minst 3/4 av timene på et kurs.

Antall deltakere pr. kurs i 2021

Antall kurs, etter antall deltakere på kurset

Siden 2021 er det krav om minst 4 tellende deltakere på hvert kurs. 150 kurs (7 %) har fått dispensasjon fra kravet om minste antall deltakere.

Kommuner i Agder

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Agder 2021

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Åseral132963614,0
2Bykle134279014,0
3Grimstad2743 9482 52411,5
4Valle132338611,1
5Iveland1423519010,5
6Risør661 5174319,8
7Gjerstad235981999,5
8Evje og Hornnes307173498,3
9Lyngdal852 2266428,1
10Kristiansand87420 8368 0927,8
11Birkenes375575087,0
12Lindesnes1462 6521 2816,3
13Flekkefjord509475055,5
14Farsund531 0544775,5
15Arendal2465 6193 2495,5
16Åmli9351864,9
17Tvedestrand295333014,8
18Sirdal8123474,5
19Lillesand509186264,5
20Bygland5126454,4
21Froland255832064,2
22Kvinesdal226692003,7
23Hægebostad6101483,6
24Vegårshei7212673,3
25Vennesla347382742,3