Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Vestfold

1 549kurs
8 %tilrettelagte kurs
15 018deltakere
45 903kurstimer
99frivillige og ideelle organisasjoner
6 av 6kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Vestfold i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Vestfold og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Vestfold og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Vestfold og hele landet

Studieforbund i Vestfold

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Vestfold 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Studieforbundet Livslang Læring (SLL)2398 8823 476
2Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)3268 5652 578
3Musikkens studieforbund (MSF)2198 5302 668
4Studieforbundet Solidaritet (SO)887 507301
5Studieforbundet Funkis (Funkis)1713 1031 056
6Kristelig studieforbund (K-stud)852 657759
7Idrettens studieforbund (ISF)1712 3621 989
8Studieforbundet natur og miljø (N&M)1252 094813
9Venstres studieforbund (VS)53780228
10Senterpartiets Studieforbund (SpS)1948081
11Akademisk Studieforbund (AKS)25455576
12Studieforbundet AOF Norge (AOF)14259347
13Studieforbundet næring og samfunn (SNS)14229146

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Vestfold 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag4 9422 5807 522
2Organisasjons- og ledelsesfag1 2901 8483 138
3Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag6926571 349
4Helse-, sosial- og idrettsfag8833501 233
5Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag536437973
6Realfag, industri- og tekniske fag78368446
7Språkfag12257179
8Samfunnsfag583492
9Tjenesteyting og servicefag482270
10Økonomi og IKT-fag11516

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Etikk906
2Samspill799
3Dans407
4Teater, revy og drama277
5Instruktør-, trener- og lederutdanning263

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Bygg og anlegg124
2Samspill93
3Instruktør-, trener- og lederutdanning92
4Jakt92
5Andre organisasjons- og ledelsesfag73

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Andre organisasjons- og ledelsesfag192
2Instruktør-, trener- og lederutdanning188
3Bygg og anlegg87
4Husdyrhold84
5Musikk82

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Andre organisasjons- og ledelsesfag509
2Instruktør-, trener- og lederutdanning210
3Sang, vokalmusikk og kor194
4Samspill175
5Musikk127

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor471
2Samspill287
3Musikk251
4Andre organisasjons- og ledelsesfag232
5Tekstil171

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 207
2Helse og omsorg667
3Musikk470
4Tekstil442
5Dans360

Kommuner i Vestfold

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Vestfold 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Sandefjord52922 0705 1978,3
2Tønsberg3949 7713 5037,0
3Larvik2765 9322 8855,8
4Horten1253 2911 0984,6
5Holmestrand1092 4641 1224,4
6Færder1162 3751 2134,3