Fylkesstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Troms

1 204kurs
6 %tilrettelagte kurs
12 293deltakere
33 246kurstimer
90frivillige og ideelle organisasjoner
21 av 21kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Troms i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Innlandet3 50086 77531 4539,4
2Trøndelag3 604117 64336 4597,7
3Nordland1 77045 92516 4397,3
4Agder2 20451 99420 6667,2
5Troms og Finnmark1 70448 45716 6417,0
6Oslo4 567134 14975 3916,6
7Vestland4 036106 30739 8826,3
8Møre og Romsdal1 66737 47917 6976,3
9Vestfold og Telemark2 54672 87425 1606,1
10Viken6 676189 78169 2015,4
11Rogaland2 56468 83924 7045,3

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Troms og hele landet

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Troms og hele landet

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Troms og hele landet

Studieforbund i Troms

Kursoversikt for alle studieforbund

Antall kurs, timer og deltakere per studieforbund i Troms 2020

StudieforbundKursKurstimerDeltakere
1Musikkens studieforbund (MSF)2727 9613 196
2Studieforbundet Livslang Læring (SLL)1837 3782 066
3Studieforbundet kultur og tradisjon (SKT)1403 579890
4Studieforbundet næring og samfunn (SNS)1403 3511 597
5Studieforbundet natur og miljø (N&M)1182 698846
6Studieforbundet Funkis (Funkis)892 313656
7Studieforbundet AOF Norge (AOF)791 9191 106
8Idrettens studieforbund (ISF)991 304921
9Samisk studieforbund (SOL)171 13486
10Kristelig studieforbund (K-stud)21791209
11Akademisk Studieforbund (AKS)28371635
12Senterpartiets Studieforbund (SpS)1436364
13Venstres studieforbund (VS)34818
14Studieforbundet Solidaritet (SO)1363

Studieforbundenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter studieforbund

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Troms 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag3 4012 0575 458
2Organisasjons- og ledelsesfag7831 6362 419
3Realfag, industri- og tekniske fag1101 2441 354
4Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag5246651 189
5Helse-, sosial- og idrettsfag681291972
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag255250505
7Språkfag12673199
8Samfunnsfag7772149
9Tjenesteyting og servicefag131124
10Økonomi og IKT-fag9817
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag167

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill342
2Etikk324
3Arbeidsmiljø/verneombud254
4Jakt118
5Instruktør-, trener- og lederutdanning96

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Arbeidsmiljø/verneombud459
2Sang, vokalmusikk og kor240
3Jakt208
4Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag181
5Bygg og anlegg172

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Bygg og anlegg249
2Sang, vokalmusikk og kor201
3Andre industri- og tekniske fag135
4Tillitsvalgte i arbeidslivet109
5Samspill107

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor372
2Samspill203
3Instruktør-, trener- og lederutdanning169
4Bygg og anlegg167
5Andre organisasjons- og ledelsesfag100

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor579
2Samspill240
3Musikk128
4Bygg og anlegg100
5Andre industri- og tekniske fag95

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Sang, vokalmusikk og kor1 188
2Helse og omsorg459
3Tekstil236
4Musikk193
5Samspill139

Kommuner i Troms

Kursoversikt for alle kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Troms 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Målselv1032 8731 00015,5
2Bardu611 32265515,2
3Loabák - Lavangen153889614,5
4Senja1964 3951 92313,2
5Gáivuotna - Kåfjord - Kaivuono2660513412,6
6Sørreisa298082948,4
7Storfjord - Omasvuotna - Omasvuono12660816,6
8Salangen142451326,5
9Nordreisa307372746,2
10Skjervøy184951876,1
11Kvænangen7602305,9
12Tromsø44111 8395 1195,7
13Harstad1384 5021 2415,6
14Lyngen152651135,4
15Balsfjord289803025,0
16Tjeldsund209831504,7
17Kvæfjord134021554,6
18Ibestad6262664,4
19Karlsøy9245694,1
20Gratangen4196373,7
21Dyrøy371342,8