Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Studieforbundet Solidaritet

351kurs
32 %tilrettelagte kurs
1 586deltakere
46 196kurstimer
14frivillige og ideelle organisasjoner
33 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Solidaritet i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vestfold og Telemark977 5833330,2
2Rogaland845 0683810,2
3Innlandet407 5223200,1
4Trøndelag3311 0551200,1
5Oslo483 4502340,1
6Viken3810 8141640,0
7Agder5116110,0
8Troms og Finnmark214890,0
9Vestland334490,0
10Nordland19650,0
11Møre og Romsdal0000,0

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Solidaritet og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Solidaritet 2020

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Camphill bevegelsen17228 203657
2Studieforbundet Solidaritet155 17255
3Biodynamisk forening185 04880
4Norsk Gardsost62 04020
5FLS - Foreningen for livsveiledning341 825305

Organisasjonenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Solidaritet 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Helse-, sosial- og idrettsfag240138378
2Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag209138347
3Samfunnsfag18948237
4Estetiske fag og håndverksfag14384227
5Tjenesteyting og servicefag14254196
6Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag7843121
7Organisasjons- og ledelsesfag192544
8Språkfag251136

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag17
2Andre samfunnsfaglige emner14
3Norsk som andrespråk8
4Husstell og rengjøring6
5Hotell, restaurant, og storkjøkken5

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag80
2Jus47
3Andre samfunnsfaglige emner33
4Helseopplysning/kosthold26
5Hotell, restaurant, og storkjøkken21

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold55
2Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag51
3Andre samfunnsfaglige emner21
4Hotell, restaurant, og storkjøkken20
5Skogbruk13

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold77
2Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag40
3Andre samfunnsfaglige emner30
4Andre tros- og livssynsfag27
5Hotell, restaurant, og storkjøkken27

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold121
2Andre tros- og livssynsfag48
3Hotell, restaurant, og storkjøkken20
4Sang, vokalmusikk og kor18
5Jordbruk17

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Helseopplysning/kosthold90
2Hotell, restaurant, og storkjøkken35
3Andre naturbruk, økologi- og miljøvernsfag25
4Sang, vokalmusikk og kor24
5Andre tros- og livssynsfag24

Kommuner i Studieforbundet Solidaritet

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Solidaritet 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vindafjord684 8153017,8
2Ørland175 800631,6
3Stange295 3572481,4
4Sandefjord727 3092431,1
5Ringerike2610 101830,8
6Løten62 040200,8
7Steinkjer124 928410,5
8Tokke1950,5
9Sør-Aurdal178140,3
10Jevnaker28790,3
11Etne17130,2
12Grue11290,2
13Hvaler184120,2
14Larvik872260,2
15Gausdal117160,2
16Hole11030,1
17Tønsberg8126320,1
18Skien762250,1
19Stavanger16253800,1
20Vestvågøy19650,1
21Hammerfest111260,1
22Notodden1520,1
23Lillehammer218130,1
24Oslo483 4502340,1
25Vennesla11920,1