Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Studieforbundet næring og samfunn

1 080kurs
10 %tilrettelagte kurs
8 522deltakere
33 301kurstimer
30frivillige og ideelle organisasjoner
190 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet næring og samfunn i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Trøndelag30718 6401 4580,7
2Troms og Finnmark1453 4981 6300,6
3Nordland761 9965350,3
4Møre og Romsdal701 1685460,3
5Innlandet861 0098140,2
6Agder456723180,1
7Vestland861 5306400,1
8Viken1502 3871 3630,1
9Vestfold og Telemark446083610,1
10Rogaland379923390,1
11Oslo348015180,0

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Studieforbundet næring og samfunn og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet næring og samfunn 2020

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Frisknett AS24817 473913
2Norges Skogeierforbund4476 0473 203
3Norsk Fagutdanning AS1705 4681 741
4Norges Kvinne- og Familieforbund571 088395
5SOA Senter for Opplæring i Anleggsgartnerfaget6704110

Organisasjonenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet næring og samfunn 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag6193 2603 879
2Realfag, industri- og tekniske fag691 8961 965
3Organisasjons- og ledelsesfag7404131 153
4Helse-, sosial- og idrettsfag541357898
5Estetiske fag og håndverksfag248143391
6Samfunnsfag433780
7Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag472370
8Språkfag402464
9Økonomi og IKT-fag81422

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Skogbruk711
2Tillitsvalgte i frivillige organisasjoner529
3Teater, revy og drama85
4Bygg og anlegg81
5Jakt63

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Skogbruk433
2Bygg og anlegg284
3Jakt220
4Andre industri- og tekniske fag196
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag83

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Skogbruk415
2Bygg og anlegg357
3Andre industri- og tekniske fag186
4Jakt166
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag94

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Skogbruk382
2Bygg og anlegg223
3Jakt203
4Andre industri- og tekniske fag143
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag128

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Skogbruk347
2Jakt177
3Andre helse-, sosial- og idrettsfag159
4Bygg og anlegg141
5Andre industri- og tekniske fag121

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Skogbruk177
2Jakt91
3Hagebruk, plantekultur og plantevern65
4Andre håndverksfag64
5Tekstil53

Kommuner i Studieforbundet næring og samfunn

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet næring og samfunn 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Nesna3564421419,9
2Steinkjer18613 1467077,6
3Senja1022 1241 0916,9
4Rennebu979493,6
5Sør-Aurdal864462,7
6Fyresdal340202,3
7Tingvoll779302,3
8Nissedal316502,1
9Lærdal460201,9
10Tokke432231,8
11Vefsn249441201,8
12Tysnes575291,7
13Bygland223111,7
14Valle22381,7
15Vega260191,7
16Stjørdal403 0611001,7
17Åmli376341,6
18Vik440261,5
19Sunndal10104421,4
20Seljord428181,4
21Heim8197641,3
22Tydal15351,3
23Balsfjord760991,3
24Nesbyen450211,2
25Dovre338171,2