Studieforbundstatistikk
Studieforbundenes kursvirksomhet i 2020Studieforbundet Livslang Læring

5 754kurs
2 %tilrettelagte kurs
76 264deltakere
184 440kurstimer
13frivillige og ideelle organisasjoner
261 av 356kommuner med kursvirksomhet

Statistikken viser kursvirksomhet i studieforbund som er godkjent og får tilskudd etter voksenopplæringsloven. Denne rapporten viser kurs som er gjennomført i Studieforbundet Livslang Læring i 2020.

For mer informasjon, se vofo.no eller kontakt Vofo på vofo@vofo.no.

Vofo logo

Kurs i hele landet

Kursoversikt for alle fylker

Antall kurs, timer og deltakere per fylke etter kurs pr. 1 000 innbyggere i 2020

FylkeKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Vestland1 01730 29512 3031,6
2Oslo1 05836 29612 6311,5
3Innlandet43913 6605 9721,2
4Trøndelag50014 6287 3491,1
5Nordland2438 1103 4371,0
6Møre og Romsdal2597 4783 5821,0
7Troms og Finnmark2318 8452 6920,9
8Rogaland42913 5304 8940,9
9Vestfold og Telemark35212 3425 3170,8
10Viken1 02933 01415 4000,8
11Agder1976 2422 6870,6

Timer i perioden fra 2016 til 2020

Antall timer per år, i Studieforbundet Livslang Læring og alle studieforbund

Kurs i perioden fra 2016 til 2020

Antall kurs per år, i Studieforbundet Livslang Læring og alle studieforbund

Deltakere i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, i Studieforbundet Livslang Læring og alle studieforbund

Organisasjoner i studieforbundet

Kursoversikt for topp 5 organisasjoner

Antall kurs, timer og deltakere per organisasjon i Studieforbundet Livslang Læring 2020

OrganisasjonKursKurstimerDeltakere
1Norges Musikkorps Forbund3 01195 21648 466
2Studieforbundet Folkeuniversitetet1 29164 7859 306
3Human-Etisk Forbund84113 37411 933
4Nasjonalforeningen for folkehelsen1974 3381 159
5Maskinentreprenørenes Landsforbund1122 0272 549

Organisasjonenes kurstimer i 2019 og 2020

Antall kurstimer per år, etter organisasjon

Deltakere på kursemner

Deltakere innenfor ulike kursemner

Antall deltakere i Studieforbundet Livslang Læring 2020, etter hovedemne og kjønn

EmneKvinnerMennSum deltakere
1Estetiske fag og håndverksfag27 78221 62349 405
2Humanistiske fag, tros-, og livssynsfag5 9206 33912 259
3Språkfag3 6232 2815 904
4Realfag, industri- og tekniske fag2512 4012 652
5Helse-, sosial- og idrettsfag1 8717532 624
6Organisasjons- og ledelsesfag8358421 677
7Økonomi og IKT-fag685305990
8Samfunnsfag31398411
9Tjenesteyting og servicefag11357170
10Naturbruk, økologi-, miljøverns- og friluftslivsfag3590125
11Samferdsels- og kommunikasjonsfag103747

Deltakernes alder i perioden fra 2016 til 2020

Antall deltakere per år, etter 10-årige aldersgrupper

Topp 5 kursemner for deltakere 14-19 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 14-19 år

EmneDeltakere
1Samspill12 931
2Etikk11 933
3Instrumentalopplæring1 258
4Dans439
5Instruktør-, trener- og lederutdanning125

Topp 5 kursemner for deltakere 20-29 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 20-29 år

EmneDeltakere
1Samspill3 984
2Norsk som andrespråk1 151
3Bygg og anlegg988
4Instrumentalopplæring671
5Andre organisasjons- og ledelsesfag176

Topp 5 kursemner for deltakere 30-39 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 30-39 år

EmneDeltakere
1Samspill3 010
2Norsk som andrespråk1 722
3Bygg og anlegg597
4Instrumentalopplæring388
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag335

Topp 5 kursemner for deltakere 40-49 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 40-49 år

EmneDeltakere
1Samspill6 197
2Norsk som andrespråk602
3Instrumentalopplæring601
4Bygg og anlegg420
5Andre helse-, sosial- og idrettsfag332

Topp 5 kursemner for deltakere 50-59 år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 50-59 år

EmneDeltakere
1Samspill9 429
2Instrumentalopplæring933
3Bygg og anlegg379
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag280
5Organisasjonskunnskap228

Topp 5 kursemner for deltakere 60+ år

Kursemner etter antall deltakere i aldersgruppen 60+ år

EmneDeltakere
1Samspill7 430
2Andre IKT-fag835
3Instrumentalopplæring675
4Andre helse-, sosial- og idrettsfag476
5Spansk266

Kommuner i Studieforbundet Livslang Læring

Kursoversikt for topp 25 av 356 kommuner

Antall kurs, timer og deltakere per kommune etter kurs pr. 1 000 innbyggere i Studieforbundet Livslang Læring 2020

KommuneKursKurstimerDeltakereKurs pr. 1 000 innbyggere
1Solund813113610,0
2Dovre212721568,2
3Jevnaker441 0233066,4
4Etnedal7253835,5
5Hitra274771835,3
6Løten381 0612865,0
7Bremanger174191744,7
8Lødingen9211864,4
9Steigen112203784,2
10Nordkapp132091004,1
11Aurland72731323,9
12Fjord9332783,5
13Gulen8230673,5
14Fauske - Fuossko338583343,4
15Alver982 5221 2613,4
16Salangen7118763,3
17Berlevåg374283,1
18Sunnfjord661 1457403,0
19Masfjorden5250373,0
20Ulstein255875582,9
21Bindal4124502,8
22Folldal4125552,6
23Vågå92641142,5
24Rødøy332122,5
25Nesbyen8171922,4